Home KRYESORE Strategjia e Egjiptit në luftën kundër terrorizmit

Strategjia e Egjiptit në luftën kundër terrorizmit

Nga Sh.T.Z. Mohamed Khalil*

Në një botë të re, e cila ballafaqohet me sfida të ndryshme dhe çështje globale si Ndryshimet Klimatike, varfëria, siguria ushqimore, barazia gjinore, shëndetësia, arsimi dhe të tjera, lindi fenomeni I r ii terrorizmit që kërcënon paqen dhe sigurinë në mbarë botën, veçanërisht në Lindjen e Mesme , duke zaptuar vende të reja kudo, në vend dhe në numër, duke synuar destabilitetin e shoqërive dhe duke terrorizuar të pafajshmit pa marrë parasysh origjinën ose orientimin e tyre.

Sulmet e fundit në Egjipt kundër kulteve fetare janë një dimension i ri në strategjinë e grupit terrorist që nuk lidhet me vlerat islame të paqes dhe bashkëjetesës. Sulmi terrorist në një xhami në fshatin verior Sinai të Rawda, që u ndodhi javën e kaluar, mori nje numër tëshume te madh jetesh te njerezve te pafajshem (305 të vdekur duke përfshirë fëmijët dhe 127 të plagosur).

Qeveria egjiptiane po lufton terrorizmin brenda një qasjeje të integruar që merr në konsideratë hapat në vijim në të njëjtën kohë:

1- Roli i institucionit Al Azhar të Egjiptit promovon vizionin e moderuar të Islamit, duke luftuar ekstremizmin dhe duke shpjeguar interpretimin e saktë të disa temave të diskutueshme.

2- Zhvillimi i zonave të largëta, veçanërisht në pjesën veriore të Sinait dhe Egjiptit të sipërm, brenda një strategjie që synon krijimin e projekteve te medha, përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës dhe standardeve të jetës në shëndetësi, arsimimin dhe krijimin e vendeve të punës, në mënyrë që të zhduket varfëria dhe të krijimi i një brez i ri, te aftë për të arritur inspiratat e tyre dhe aktive në ndërtimin e vendit të tyre, larg ideve ekstremiste që përdorin të papunët dhe varfërinë e të rinjve.

3- Përpjekjet ndërkombëtare, brenda Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare të specializuara, në ngritjen e problemit dhe propozimin e nismës që do të siguronte njohjen ndërkombëtare të fenomenit dhe nevojën për ta luftuar atë. Në këtë kontekst, Egjipti paraqiti dy projekt-rezoluta në Kombet e Bashkuara, e para titullohet “Efektet e terrorizmit në perjetimin e të drejtave të njeriut” dhe e dyta titullohet “Efektet e akteve terroriste kundër vendeve fetare në kulturën e paqes” . Egjipti beson se terrorizmi ndikon në perjetimin e plotë të të gjitha formave të të drejtave njerëzore politike, civile, ekonomike, sociale dhe kulturore, të cilat përfshijnë pengimin e zhvillimit, shkatërrimin e infrastrukturës dhe dëmtimin e turizmit, si dhe ndikimin negativ në rrjedhën e investimeve dhe shqetësuese të rritjes ekonomike; është përgjegjësia e shtetit për të mbrojtur individët kundër terrorizmit dhe për të treguar solidaritet me viktimat dhe familjet e tyre. Egjipti do të vazhdojë përpjekjet dhe bashkërendimin me vendet miqësore dhe vëllazërore për të vendosur një strategji gjithëpërfshirëse ndërkombëtare për të çrrënjosur terrorizmin në të gjitha format dhe format e saj me qëllim që të zbatojë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.

4- Zbatimi i Strategjisë Globale kundër Terrorizmit të Kombeve të Bashkuara me katër shtyllat e saj: trajtimi i kushteve për përhapjen e terrorizmit dhe ekstremizmit, ngritja e aftësive të shtetit, forcimi i rolit të OKB-së në luftën kundër terrorizmit dhe respektimi i parimeve të ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut.

5- Nevoja për të folur dhe mirëkuptim i ndërsjellë i rrethanave dhe kulturave të njëri-tjetrit, si dhe rëndësia e dialogut midis të gjithë palëve të interesuara në analizimin e shkaqeve të ekstremizmit dhe terrorizmit, zgjidhjet dhe mënyrën e përparimit. Forumi Ndërkombëtar Rinor, i cili u organizua nga Egjipti në Nëntor 2017, ishte një iniciativë brenda kësaj qasjeje. Nuk ka dyshim se investimi në të rinjtë është një element i rëndësishëm për t’u bërë një pasuri efektive dhe për t’u mbrojtur kur bien viktima te papunësisë që çon në probleme të tjera si ekstremizmi, terrorizmi dhe imigracioni i paligjshëm

Së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, qasja e sigurisë, nëpërmjet bashkëpunimit dhe koordinimit ndërkombëtar në përballimin e strategjive të grupit terrorist, shkëmbimin e përvojave dhe informacionit dhe heqjen e burimit të financimit. Ne kemi besim në mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare në përballimin e këtij fenomeni dhe në mbështetjen e aftësive egjiptiane në luftën tonë nëpërmjet veprimeve e jo fjalëve.

Kjo është një luftë që Egjipti po përballet në emër të botës, një luftë me të cilën duhet të angazhohemi për një të ardhme më të mirë për gjeneratat e reja, duke pasur parasysh se stabiliteti i Egjiptit është si nje gur themeli për paqen dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme dhe Mesdhe.

*Ambasador i Republikës Arabe të Egjiptit, Sh.T.Z. Mohamed Khalil, rezident në Tiranë.

Share: