Home KRYESORE Mosmarrja e pagës mujore, pedagogët kërcënojnë grevë të përgjithshme

Mosmarrja e pagës mujore, pedagogët kërcënojnë grevë të përgjithshme

Vetëm 10 ditë nga mosmarrja e pagës së muajit janar, Pedagogët e Universitetit të Tiranë kanë dalë me një deklaratë ku kanë kërcënuar me grevë të përgjithshme nëse nuk do të ketë një zgjidhje dhe qeveria nuk pranon të ulët në negociata. Në këtë deklaratë Forumi për Liritë Akademike dhe Autonomi Universitare ka renditur të gjitha kërkesat e pedagogëve

Deklaratë e Forumit për liritë akademike dhe autonominë universitare

Forumi për liritë akademike dhe autonominë universitare ka ndjekur me shqetësim zhvillimet e fundit në universitetet publike shqiptare të krijuara nga bllokimi i fondit të pagave nga ana e qeverisë shqiptare gjë që ka sjellë mosdhënien e pagave për trupën akademike dhe personelin administrativ të universiteteve publike. Një situatë e tillë ka shkaktuar revoltën dhe reagimin e drejtë të dhjetëra profesorëve dhe të personaliteteve më në zë të botës universitare shqiptare. Në shenjë të mirënjohjes për reagimin e tyre si dhe të përgjegjësisë dhe misionit që forumi i ka vënë vetes që prej krijimit të tij në vitin 2007, grupi koordinator i forumit u mblodh mbrëmë vonë dhe pas analizës së situatës së krijuar në universitet vendosi t’i drejtohej kolegëve, opinionit publik, institucioneve të zgjedhura universitare dhe insitucioneve përgjegjëse qeveritare me këtë deklaratë.

Gjendja e krijuar është pasojë e rëndësishme e ligjit të arsimit të lartë kundërshtuar prej kohësh nga trupa akademike e UT-së dhe nga forumi

Qeveria shqiptare me veprimet dhe mosverpimet e veta duhet të mbajë përgjegjësinë për bllokimin e pagave dhe për bllokimin e përgjithshëm të punës në universitetet shqiptare. Ndjesa publike e kërkuar edhe pse e vlerësuar, nuk zgjidh asnjë nga problemet reale që ka universiteti sot. Përfaqësuesit e shtetit në bordin e administrimit janë pjesë e bllokimit. Forumi mendon se qeveria po bën aleancë me kastën që është përgjegjëse për gjendjen aktuale në universitet duke e rënduar më tepër atë. Pagat e universitetit janë më të ulëtat në rajon dhe kjo është përgjegjësi e qeverisë. Fondi i pagave mbulohet vetëm pjesërisht nga qeveria (9 nga 12 muaj) dhe kjo është përgjegjësi e qeverisë. Fondet për kërkimin shkencor nga ana e qeverisë janë më të ulëtat në Evropë dhe kjo është përgjegjësi e qeverisë. Qeveria duhet të ulet më në fund me ne, trupën akademike, për të bashkëndarë përgjegjësitë dhe gjetur zgjidhjet.

Strukturat menaxhuese që burojnë prej këtij ligji: Bordi i administrimit dhe administratorët që drejtojnë prej më se dy vjetësh Univeristetin e Tiranës janë përgjegjësit kryesorë për gjendjen e krijuar dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për pagat. Ata, me arrogancën e komisarëve politikë, jo vetëm që janë shkaktarët e krizës por qëllimisht kanë tentuar të poshtërojnë trupën akademike dhe administrative duke mos u dhënë asnjë shpjegim asambleve, senatit, përgjegjësve të departamenteve, dekanëve dhe rektorit të universitetit për gjendjen e krijuar

Kjo është shenja e parë e dukshme e krizës menaxhuese të UT-së që nuk mund të shpjegohet vetëm me paaftësinë. Administratorët dhe bordi i administratrimit ka krijuar një situatë të paprecent të bllokimit të universitetit prej më se një viti. Bordi dhe adminstratorët nuk përfaqësojnë interesat e universitetit, por interesa politike dhe të grupeve okulte të kastës universitare që kanë dominuar këto 20 vjet në mënyrë abusive UT-në

Insitucionet përfaqësuese të UT-së si senati dhe autoritetet e zgjedhura në të gjitha nivelet, përfshi përgjegjësit e departamenteve, dekanët dhe rektori nuk kanë vepruar shpejt dhe me efikasistet në mbrojtje të interesave të UT-së duke lejuar një degradim të vazhdueshëm të gjendjes në UT.

Duke parë gjendjen e krijuar në universitet bordi i forumit ka vendosur organizimin e një takimi me pedagogë, studentë dhe nënpunës të administratës së universitetit për të diskutuar dhe marrë vendimet për reagimin e mëtejshëm për çështjet e mëposhtme:

Moskalimin e pagave

Për të përcaktuar hapat dhe modalitetet për shkarkimin e bordit të administrimit dhe administraitorit të UT-së.

Për të përcaktuar hapat dhe grupin negociator me kryeminstrin dhe ministren e arsimit për gjetjen e modaliteteve për zhbllokimin e universitetit dhe kthimin e tij në normalitet funksional dhe demokratik. Qeveria duhet të marrë përsipër pagesën e plotë të grantit qeveritar për pagat i cili aktualisht mbulon vetëm 9 muaj nga 12 muaj të pagave të UT-së dhe duhet të nisë procedurat fiunanciare për ekuivalentimin e pagave në universitet me atë të kolegëve të vendeve të rajonit (së paku nivelin e pagave në Republikën e Kosovës)

Hapjen e një debati brenda universitetit me organet e zgjedhura për realizimin e standarteve të akredimit, të cilësisë së mësimdhënies, punës shkencore dhe rikonceptimit të rolit të UT-së në fushën e dijës dhe në shoqëri

Grupi koordinator i forumit ka bindjen e plotë se gjendja e nënshtrimit të trupës akademike çon në dekompozimin e UT-së dhe se një lëvizje për përballimin e kësaj situate, ku nuk përjashtohet edhe thirrja e një greve të përgjithshme në rast të refuzimit të negociatave apo të dështimit të tyre, është sa emancipuese, aq edhe e domosdoshme.

Kordinadori i Forumit për liritë akademike dhe autonominë universitare

Prof. Assoc. Dr. Mark Marku

Share: