Diell I zbehtë…

POETI DHE TURMA

Driteron Driteroi!

Stinë ngacatare qenke,

Prindërit…

POEZI

POEZI

*Etyd…

Ujërat…