POEZI

POEZI

Driteron Driteroi!

Stinë ngacatare qenke,

Prindërit…

Jeta…!

Vërejtje