Home Tags Kontribut Statistikor

Tag: Kontribut Statistikor

Kontribut statistikor … ...

Përktheu  Elona Caslli   Në njëqind veta ata që dinë më shumë se të tjerët 52   të pasigurt në çdo hap që hedhin e gjithë pjesa tjetër   të gatshëm për të...