Home KRYESORE Tatimet u kërkojnë bizneseve të deklarojnë pagat reale

Tatimet u kërkojnë bizneseve të deklarojnë pagat reale

Pas kontrolleve në terren, tatimet, që janë në kulmin e aksionit anti-informalitet, e kanë përqendruar vëmendjen tek deklarimi i punonjësve dhe pagave reale të tyre. Në një njoftim që u është dërguar së fundmi bizneseve, tatimet i kanë ftuar subjektet që të përmbushin vullnetarisht detyrimet tatimore, përmes vlerësimit të deklaratave.

Konkretisht subjekteve u kërkohet ulja e tepricës kreditore; rritja e numrit të punonjësve të përfshirë në skemën e sigurimeve shoqërore si dhe deklarimin real të pagave të punonjësve të specializuar dhe të administratës. Edhe më herët drejtues të tatimeve kishin paralajmëruar se do të përqendroheshin në deklarimin e pagave reale të punonjësve.

Mosdeklarimi i pagave reale është një nga format më të përhapura të evazionit në vend. Shumë subjekte i deklarojnë punonjësit me pagë minimale, ose me paga që janë larg asaj reale.

Shqipëria mbledh si kontribute të sigurimeve shoqërore e shëndetësore vetëm 5% të prodhimit të brendshëm bruto, niveli më i ulët jo vetëm në Europë, por edhe në rajon.

Në vendet e rajonit kontributet e sigurimeve sjellin më shumë se 10% të PBB-së. Ndonëse punonjësit sot mund të jenë të kënaqur me deklarimin e pagave më të ulëta, pasi marrin më shumë para cash, kjo mund t’u kthehet në bumerang në të ardhmen, pasi përfitimet për barrëlindjet për femrat dhe kur të dalin në pension do të jenë minimale.

Share: