Home QASJE QE BEN LAJM Neviana Millo: Shoqeria Civile me aktive ne 2019

Neviana Millo: Shoqeria Civile me aktive ne 2019

Aktivistja e shoqerise civile ne Elbasan, Neviana Millo,  pasi ka realizuar me sukses disa projekte kunder ekstremizimit me rolin aktiv te gruas ne familje dhe shoqeri, thote se ndihet e motivuar dhe optimiste ne pritje te projekteve te tjera me mbeshtetje nga Bashkimi Europian per vitin 2019.

Millo thote se eshte ne vazhdimesi ne marredhenie te rregullta me insitucionet dhe organizata te tjera di motra me qellimin kryesor te dhenies se kontributit te duhur ne favor te shtresave ne nevoje dhe individeve te caktuar te ciilet mbetene te paindentifikuar dhe se shpreson qe me mbeshtetje nga BE do behet te mundura rezultate pozitive.

Ajo ben me dije se tashme Qendra qe drejton ka ndertuar eksperiencen e duhur dhe zoteron “know how” e nevojshem per rezultate ne favor te rolit te gruas per nje familje dhe shoqeri te emancipuar.

Share: