Home Approccio Italo Albanese Alberto Petrangeli all’incontro con gli studenti della sezione bilingue Italo-albanese

Alberto Petrangeli all’incontro con gli studenti della sezione bilingue Italo-albanese

Zëvendësambasadori Alberto Petrangeli, ka qenë sot per vizitë në #Shkodër dhe ka pasur mundësinë të njohe realitetet e ndryshme ku mësohen gjuha dhe kultura italiane, takimit me studentët të Seksionit dygjuhësh Italo-Shqiptar u pasua ai me Rektorin e Universitetit të Shkodrës, Prof.ssa Suzana Golemi dhe Pedagogët Roland Dodani dhe Paulina Hoti.

Il Vice Ambasciatore, Alberto Petrangeli, è stato oggi in visita a #Scutari e ha avuto modo di conoscere le varie realtà in cui si studia la lingua e la cultura italiana, all’incontro con gli studenti della sezione bilingue Italo-albanese è seguito quello con il Rettore dell’Università di Scutari, Prof.ssa Suzana Golemi e i Docenti Roland Dodani e Paulina Hoti./Ambasciata d´Italia a Tirana

Share: