Home KRYESORE Çfarë thoshte poeti kombëtar Naim Frashëri për mbulimin e femrës muslimane, 100...

Çfarë thoshte poeti kombëtar Naim Frashëri për mbulimin e femrës muslimane, 100 e ca vjet më parë?

Të mëshehurit dhe të mbuluarit e fytyrës së gruas s’ka qënë një kohën e profetit, por është çpikur më vonë. Ndalim i math në përparimin e një kombi!

Si mund të vejë mbroth një komb kur gratë, domethënë gjysma e njerëzisë rron e mbyllur si në kuvli?

Si mund të jetë i zgjuar e i mbarë një komb pa patur në vijë jetën e shtëpisë e të fëmijësë dhe këto qysh mund të bëhen kur burri rrin veç gruas?

Ç’dashuri, ç’arsye mund të mësojnë e të marrin djemtë e një të tillë familje…

Gruaja duhet të jetë e mësuar më shumë se burri se fëmija së pari nga mëma e marrin arsimin dhe mësimet…

Gruaja është mëmë e fëmijës, zonjë e shtëpisë dhe krejt i njerëzisë.

Share: