Home Approccio Italo Albanese 𝘾𝙖𝙢𝙗𝙞 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙙𝙚𝙘𝙚𝙣𝙣𝙞𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙖̀‼️

𝘾𝙖𝙢𝙗𝙞 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙙𝙚𝙘𝙚𝙣𝙣𝙞𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙖̀‼️

🇮🇹 l 🅲🅾🅽🅲🅾🆁🆂🅾
‼️𝙇𝙤 𝙨𝙥𝙖𝙯𝙞𝙤 𝙫𝙞𝙨𝙨𝙪𝙩𝙤 – 𝘾𝙖𝙢𝙗𝙞 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙙𝙚𝙘𝙚𝙣𝙣𝙞𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙖̀‼️


💡 𝗦𝗰𝗮𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝟱 𝗟𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬
➡️ È indirizzato ad artisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di utilizzo dei mezzi espressivi, con progetti inediti sul tema Lo spazio vissuto – Cambi di prospettiva per il decennio che verrà.

La partecipazione è a titolo completamente gratuito ed è riservato ad artisti nati dopo il 1979 che abbiano partecipato almeno a tre Mostre/Eventi anche collettivi negli ultimi tre anni, senza limitazioni di residenza, nazionalità, sia singolarmente, sia come collettivi costituiti in singola entità.
Il bando pubblicato 🌐 https://bit.ly/3bIrWlB
+++
🇦🇱 l 🅺🅾🅽🅺🆄🆁🆂
‼️𝙃𝙖𝙥𝙚̈𝙨𝙞𝙧𝙖 𝙚 𝙟𝙚𝙩𝙪𝙖𝙧 – 𝙉𝙙𝙧𝙮𝙨𝙝𝙞𝙢𝙚 𝙩𝙚̈ 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙥𝙚𝙠𝙩𝙞𝙫𝙚̈𝙨 𝙥𝙚̈𝙧 𝙙𝙚𝙠𝙖𝙙𝙚̈𝙣 𝙚 𝙖𝙧𝙙𝙝𝙨𝙝𝙢𝙚‼️


💡 𝗔𝗳𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝗳𝘂𝗻𝗱𝗶𝘁 𝟱 𝗸𝗼𝗿𝗿𝗶𝗸 𝟮𝟬𝟮𝟬
➡️ U drejtohet artistëve të çdo kombësie, pa kufij përdorimi të mjeteve shprehëse, me projekte të pabotuara më parë mbi temën Hapësira e jetuar – Ndryshime të perspektivës për dekadën e ardhshme.
Pjesëmarrja është plotësisht falas dhe është e rezervuar për artistët e lindur pas vitit 1979 që kanë marrë pjesë në të paktën tre Ekspozita / Aktivitete edhe kolektive në tre vitet e fundit, pa kufizime të vendbanimit, kombësisë, si individualisht ashtu dhe kolektiv në një njësi të vetme.
+++
🇬🇧 l 🅲🅰🅻🅻
‼️𝙏𝙝𝙚 𝙄𝙣𝙝𝙖𝙗𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙎𝙥𝙖𝙘𝙚 – 𝙋𝙚𝙧𝙨𝙥𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝘿𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚 𝙩𝙤 𝘾𝙤𝙢𝙚‼️


💡 𝗗𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲 𝟬𝟱𝘁𝗵 𝗝𝘂𝗹𝘆 𝟮𝟬𝟮𝟬
➡️ Is directed at artists of every nationality – without limitations or expressive means – and aims, through original works, to organise a collective exhibition and a publication on the topic The Inhabited Space – Perspective Changes for the Decade to Come.

Participation is free and is reserved to artists of every nationality (born after 1979) that, in the last three years, have participated in at least three collective Exhibitions/Events. Participation is open to both singular participants and collectives established as a single entity from any nationality or residency background./Istituto Italiano di Cultuta

Share: