Home Gjeo-Ekonomia Ndryshojnë çmimet/ Bordi i Transparencës: Sa do jetë çmimi i karburantit në...

Ndryshojnë çmimet/ Bordi i Transparencës: Sa do jetë çmimi i karburantit në vend

Bordi i Transparencës ka publikuar sot çmimet e reja të karburanteve. Në mbledhjen e datës 21 Korrik 2022, u vendos që nga sot në orën 18.00  nafta do të jetë 6 lekë më lirë, do të shitet me 232 lekë/litri, ndërsa benzina bie me 2 lekë dhe do të shitet me 216 lekë/litri.

Çmimet do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit.

Njoftimi i Bordit të Transparencës

Bordi i Transparencës në datë 21 Korrik 2022, në mbledhjen e radhës vendosi:

✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 232 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 220 lekë/litër.

✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 216 lekë/litri,ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 204 lekë/litër.

✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 81 lekë/litër edhe i shitjes me shumicë 69 lekë /litër.

🗓Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 21 Korrik ora 18.00 p.m dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

⚠️Tërheqim vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtëj vendimi.

🚫Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit.

🛢Jemi në monitorim të vazhdueshëm të ecurisë së bursave, me qëllim reagimin sa më të shpejtë.

Share: