Home KRYESORE Orientimi dhe identiteti seksual

Orientimi dhe identiteti seksual

Nga Prof. Dr. Dr. Halil Krasniqi, expert i shëmdetësisë

Një nga proceset më të rëndësishme në zhvillimin e personalitetit të juaj, është të kuptuarit e orientimit dhe identitetit seksual. Gjithashtu thelbësore është për të kuptuar ju vetvehten dhe të tjerët përreth jush.

Preferencat dhe qëndrimet seksuale janë po aq të ndryshme dhe te diferencuara sa vetë shoqëria jonë.

Por çfarë saktësisht do të thotë kjo? Cili është identiteti seksual i një personi dhe cilat orientime seksuale ekzistojnë? Orientimi seksual dhe identiteti personal, mund te kuptohen shumë thjesht

Termat orientim seksual dhe identitet seksual, shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë ne form sinonimi. Por në fakt këtu, bëhet fjalë për shumë më tepër sesa këto dy terminologji.

Identiteti seksual përshkruan se si e perceptoni / pranoni veten dhe gjininë tuaj. Kjo përfshin p.sh. se cilat karakteristika ju bëjnë personalisht dhe çfarë vlerash dhe pritshmërish keni nga vetja. Termi identitet seksual shpesh është i shkëputur nga marrëdhëniet seksuale me të tjerët dhe i referohet vetëm imazhit të vetvetes. Kjo do të thotë se si e shihni dhe e perceptoni veten. Prandaj, identiteti seksual është gjithmonë diçka shumë personale dhe individuale, që ju dallon.

Orientimi seksual përfshin njerëz të tjerë dhe juve indirekt. Kjo ka të bëjë me atë që ju tërheq seksualisht. Gjithçka varet nga ajo gjini që ju tërheq. Megjithatë, ka shumë faktorë të tjerë që luajnë këtu. Orientimet seksuale përfshijnë heteroseksualitetin, homoseksualitetin, biseksualitetin, por edhe panseksualitetin dhe aseksualitetin.

Përkufizimi i Orientimit Seksual dhe Identitetit

Termi “identitet seksual” përshkruan se si e perceptoni veten si një person i pavarur. Kjo ka të bëjë veçanërisht me identitetin tuaj gjinor. Orientimi seksual bazohet pra në këtë strukturë. Me këtë ju nënkuptoni se cilët njerëz dhe gjini ndiheni të tërhequr seksualisht.

Orientimet seksuale përfshijnë heteroseksualitetin, homoseksualitetin, biseksualitetin, panseksualitetin dhe aseksualitetin.

Orientimet seksuale

Secili person është i ndryshëm se nga cila gjini dhe person tërhiqet. Seksualiteti është i larmishëm dhe veçanërisht kur bëhet fjalë për jetën tuaj të dashurisë, ndjenjat dhe dëshirat tuaja individuale janë vendimtare.

Nuk ka të drejtë apo të gabuar! Orientimet bazë seksuale përfshijnë heteroseksualitetin, homoseksualitetin, biseksualitetin, panseksualitetin dhe aseksualitetin.

Heteroseksuale

Hetero (greqisht) për të kundërtën / ndryshe. Këtu bëjn pjesë njerëzit që tërhiqen vetëm nga seksi i kundërt

Homoseksual

Homo (greqisht) për të barabartë. Në këtë grup përfshihen njerëzit që tërhiqen vetëm nga i njëjti seks
Gay (burrë dhe burrë), lezbike (grua dhe grua)

Biseksuale

Bi (greqisht) për dy. Interesi seksual në të dy gjinitë. Zakonisht ky përson ka një preferencë për një gjini.
Panseksual. Pan (greqisht) për total/ gjithëpërfshirës. Gjinia ose identiteti gjinor i personit tjetër nuk luan një rol në ndjenjat e veta seksuale.

Ndryshe nga biseksualiteti, këtu përfshihen edhe njerëzit që nuk e ndjejnë se i përkasin ndonjë gjinie (p.sh. persona jobinarë ose transgjinorë)

Aseksual

Personat aseksualë nuk kanë asnjë interes për seksin, pavarësisht nga gjinia. Kujdes: Këto janë vetëm termat më të zakonshëm. Orientimi seksual është po aq i larmishëm sa çdo qenie njerëzore dhe për këtë ka edhe njerëz që nuk duan ose nuk mund ta klasifikojnë veten. Edhe kjo është shumë mirë!

Identiteti seksual

Identiteti gjinor, ose identiteti seksual, ka të bëjë me çështjen nëse një person identifikohet me gjininë e caktuar apo jo. Kjo pyetje nuk mund të përgjigjet gjithmonë kaq lehtë. Ka shumë njerëz që futen në një konflikt të brendshëm kur identiteti i tyre gjinor nuk përputhet me identitetin e tyre seksual.

Ju duhet të dini termat e mëposhtëm:

Personat jo-binarë: Njerëz që nuk ndihen të caktuar për asnjë gjini.

Trans njerëzve

Njerëzit që nuk identifikohen ose identifikohen vetëm me gjininë e tyre të lindjes

Personat interseks

Njerëzit që kanë karakteristika seksuale si mashkullore ashtu edhe femërore. Ndryshimet kongjenitale në karakteristikat fizike të seksit (p.sh. organet seksuale, prodhimi i hormoneve, forma e trupit, shpërndarja e flokëve ose masa muskulore)

Populli Cis

Njerëzit, identiteti seksual i të cilëve përputhet me seksin biologjik (gjinia në lindje).

çuditshëm

Term kolektiv për të gjithë personat që nuk përputhen me normën gjinore heteroseksuale. Termi queer përdoret gjithashtu kur orientimi seksual nuk përputhet me normën bi-gjinore, cis-gjinore ose heteroseksuale.
Pra, queer është si një term kolektiv për të dyja fushat (orientimi seksual dhe identiteti seksual)

LGBTQIA+

Shkronjat përfaqësojnë termat angleze Lesbike (lesbike), Gay (gay), Biseksual (biseksual), Transgjinor (trans), Queer (queer) dhe Interseksual (interseks) dhe Aseksual. Pra është një akronim për personat lezbike, gay, biseksualë, transeksualë, queer, interseksualë dhe aseksualë. Sigurisht që ka më shumë seksualitete të cilat nuk jan të identifikuara. Dhe kjo është ajo që qëndron plus. Në këtë mënyrë përfshihen edhe persona me orientim seksual të ndryshëm.

Është shumë e rëndësishme që njerëzit queer të kenë të njëjtën të drejtë për t’u shprehur seksualisht si njerëzit heteroseksualë. Një person nuk duhet të gjykohet nga interesat e tij seksuale apo gjinia. Seksualiteti njerëzor është shumëngjyrësh dhe i larmishëm.

Pse ka identitete të ndryshme seksuale?

Dashuria nuk është dashuri dhe gjinia nuk është gjini. Ka shumë mënyra se si mund të dashurohem dhe si ndihem. Mënyra se si ndihet dikush për disa gjëra mund të ndryshojë gjithmonë me kalimin e kohës. Ka gjëra që mund t’ju pëlqejnë veçanërisht dhe gjëra të tjera me të cilat nuk mund të identifikoheni.

Megjithatë, ndonjëherë është shumë e vështirë të përcaktohet se çfarë ju pëlqen dhe me çfarë identifikoheni. Kjo mund të krijojë një konflikt të brendshëm shpirtëror.

Ajo që e bën një person është diversiteti dhe veçantia. Ndonjëherë identiteti gjinor, seksualiteti dhe orientimi seksual i një personi nuk përputhen vërtet njëra me tjetren.

Është e rëndësishme të kuptohet se si përbëhet identiteti seksual.

Identiteti gjinor (perceptimi i vetes) Gjinia me të cilën personi identifikohet. Nuk duhet të jetë domosdoshmërisht seksi i lindjes ose seksi biologjik (p.sh. në rastin e personave transgjinorë)

Shprehja gjinore (frenimi i perceptimit)

Shfaqja se si duken njerëzit në botën e jashtme
Buzëkuqi dhe fundi do të ishin shembuj të faktit që burri ndihet më shumë si një grua fizik (anatomia)
Karakteristikat seksuale të trupit të vet

Për shembull, karakteristikat dytësore si gjinjtë, muskulaturën, shtatin dhe karakteristikat parësore si organet gjenitale tërheqje.
Orientimi seksual

Nga cilët persona tërhiqet seksualisht personi
Orientimi romantik është me të cilin personi mund të imagjinojë një marrëdhënie. Pjesërisht e shkëputur nga ndjenjat seksuale (p.sh. në aseksualitet)

Të gjithë këta komponentë së bashku përshkruajnë atë që e bën një person. Prandaj, takoni njerëz të tjerë me çiltërsi dhe tolerancë, distancohuni nga paragjykimet dhe përpiquni të pranoni opinione dhe botëkuptime të tjera.

Kundër diskriminimit

Temat e seksualitetit dhe orientimit seksual janë shumë të ndjeshme. Jo të gjithë njerëzit mund të lidhen me një orientim, dhe kjo është krejtësisht në rregull. Ndonjëherë nuk e keni mjaft të qartë orientimin tuaj seksual ose nuk doni ta përcaktoni atë. Kjo është gjithashtu plotësisht e mirë dhe nuk është e nevojshme!

Fatkeqësisht, shumë njerëz kanë pak tolerancë ndaj botëkuptimeve që bien ndesh me të tyren.
Në thelb, vlen sa vijon: Çdokush duhet të jetë në gjendje të jetë ajo që ai ose ajo mendon se është e drejtë!

Toleranca dhe pranimi janë të rëndësishme në mënyrë që bashkëjetesa në botë të mbetet plot ngjyra.

Akti i Përgjithshëm i Trajtimit të Barabartë (AGG) ndalon diskriminimin në bazë të identitetit seksual.
Në vitin 2017, Bundestagu gjerman miratoi ligjin që prezanton të drejtën e martesës për homoseksualët. Kjo do të thotë se çiftet e të njëjtit seks lejohen të martohen që nga 1 tetori 2017.

Ligji Transeksual (TSG) i lejon njerëzit që nuk e ndjejnë se i përkasin seksit të tyre biologjik, por i përkasin seksit të kundërt, të ndryshojnë emrin e tyre dhe të jetojnë sipas ideve të tyre. Në vitin 1987, Gjykata Sociale Federale detyroi kompanitë e sigurimeve shëndetësore të mbulonin një pjesë të shpenzimeve për ndryshimin e gjinisë.

Përmbledhje e Identitetit dhe Orientimit Seksual
Termat identitet dhe orientim seksual përshkruajnë se cilës gjini një person ndjen se i përket apo jo dhe cilit seksualitet është tërheqës.

Mund të ndahet në orientime të ndryshme. LGBTQIA+ është një akronim për personat lezbike, gay, biseksualë, transeksualë, queer, interseksualë dhe aseksualë.

Identiteti seksual përbëhet nga fusha të ndryshme.
Identiteti gjinor është gjinia juaj e perceptuar, si të thuash. Shprehja gjinore përshkruan se si dukeni në botën e jashtme dhe çfarë gjinie do t’ju caktojnë të tjerët. Karakteristikat fizike lidhen me gjininë tuaj biologjike dhe për këtë arsye janë të lindura. Orientimi seksual dhe romantik shpjegon se me kë dëshironi të keni një marrëdhënie seksuale dhe me kë dëshironi të keni një marrëdhënie romantike.

Të gjithë këta faktorë luajnë një rol të madh në formimin e identitetit të personal

Toleranca e gjithëmbarshme, dhuron ndjenjen e lirise dhe barazise sociale.

Share: