Home KRYESORE Toka nuk i përket Njeriut, por Njeriu i përket Tokës. … nga...

Toka nuk i përket Njeriut, por Njeriu i përket Tokës. … nga David Servan-Schreiber

Përktheu: Elona Caslli

Fëmijëve tuaj duhet t’u mësoni atë që ne u mësuam fëmijëve tanë:
Toka është Nëna e të gjithëve.
Çdo gjë që i ndodh Tokës i ndodh edhe Bijve të saj.
Kur ti pështyn Tokën, pështyn vetveten.
Toka nuk i përket Njeriut, por Njeriu i përket Tokës.
Gjithçka lidhet me gjithçka, ashtu si gjaku që lidh një familje.
Çdo gjë që i ndodh Tokës i ndodh edhe Bijve të saj

Share: