Home Approccio Italo Albanese 🇮🇹 “Attento alla parola!”

🇮🇹 “Attento alla parola!”

Di Dritëro Agolli

Traduzione di Adela Kolea

Attento alla parola tu, signore
Attenta alla parola tu, con la borsetta, signorina.
Il potere della parola è peculiare
Costruisce monti e fece caprina.

Con la parola scorrono torrenti di miele
Con la parola, fontana di nero veleno, scorre
Attenta alla parola, tu signorina con la borsetta!
Attento alla parola, anche tu signore!

La parola penalizzò Giuda e Pilato
Degli strateghi e dei reali con potere
Attenta alla parola tu, signorina con la borsetta!
Attento alla parola anche tu, signore!

Quando la parola, dalle labbra viene esternata
Come una rondine, rientro non fa più nelle sue dimore
Attenta alla parola tu, signorina con la borsetta!
Attento alla parola anche tu, signore!

Io estendo la parola sulla carta
E dentro agli occhi miei, ne conosco l’accezione.
Attenta alla parola tu, signorina con la borsetta!
Attento alla parola anche tu, signore!

🇦🇱 “Kujdes me fjalën!”
(Dritëro Agolli)

Kujdes me fjalën, zonjëz me çantë
Kujdes me fjalën dhe ti zotëri
Pushteti i fjalës është i veçantë
Gatuan male dhe kakërdhi.

Me fjalën rrjedhin përrenj me mjaltë
Pikojnë çezma me helm të zi
Kujdes me fjalën zonjëz me çantë
Kujdes me fjalën dhe ti zotëri!

Nga fjala humbën Judë e Pilatë
Strategë e mbretër me mbretëri
Kujdes me fjalën zonjëz me çantë
Kujdes me fjalën dhe ti zotëri!

Kur fjala nxiret nga buzët jashtë
Si dallëndyshja s’vjen në shtëpi
Kujdes me fjalën zonjëz me çantë
Kujdes me fjalën dhe ti zotëri!

Unë fjalën vetë e shtroj në kartë
Dhe brenda syve se ç’është e di…
Kujdes me fjalën zonjëz me çantë
Kujdes me fjalën dhe ti zotëri!

Share: