Home Approccio Italo Albanese Ambasadori Bucci vizitë në Shkodër

Ambasadori Bucci vizitë në Shkodër

🇦🇱| E djeshmja në #Shkodër, një ditë e shkëlqyer dhe frytdhënëse. Në vijë të parë për një rilindje kulturore të qytetit duke ristrukturuar ndërtesën e ish-konsullatës dhe duke e shndërruar atë në një Shtëpi të kulturës, e cila do të mirëpres kurse gjuhe, ekspozita, shfaqje dhe koncerte dhe që do të jetë selia e Konsullit të ri të Nderit.

➡️Takime domethënëse dhe të dobishme me Kryetaren e Bashkisë Voltana Ademi, Rektoren e #Universitetit të Shkodrës, Prof. Suzana Golemi, dhe Drejtoreshën e Muzeut Historik të Shkodrës, Dr. Amila Gjyrezi OsoKuka. Bashkëpunim universitar, promovim i gjuhës dhe kulturës italiane, bashkëpunim me muzetë e Shkodrës dhe biznesin italian. Gjithmonë të pranishëm në territor dhe pranë realiteteve vendore të Shqipërisë!

🇮🇹| Ieri splendida e produttiva giornata a #Scutari. In prima fila per una rinascita culturale della città con la ristrutturazione dell’edificio dell’ex consolato e la sua trasformazione in Casa della cultura, che ospiterà corsi di lingua, mostre, proiezioni e concerti, e sarà la sede del nuovo Console onorario.

➡️Approfonditi e utili incontri con la Sindaca Voltana Ademi, la Rettrice dell’#UniversitàDiScutari, Prof.ssa Suzana Golemi, e la Direttrice del Museo storico di Scutari, Dottoressa Amila Gjyrezi Muzeu Historik Shkoder. Cooperazione universitaria, promozione della lingua e della cultura italiana, collaborazione con i musei di Scutari, più business italiano. Sempre presenti sul territorio e vicini alle realtà locali dell’Albania!

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Share: