Home Approccio Italo Albanese Armand Vokshi ha ricevuto “Ordine della Stella d’Italia”,

Armand Vokshi ha ricevuto “Ordine della Stella d’Italia”,

Dje, Armand Vokshit iu dha titulli i nderit “Urdhri i Yllit të Italisë”, një titull që Presidenti i Republikës së Italisë ua jep qytetarëve italianë apo të huaj që kanë merita në promovimin e raporteve miqësore dhe bashkëpunuese me Italinë.

Motivimi: Puna intensive kërkimore e arkitektit shqiptar Armand Vokshi rreth vlerësimit dhe përhapjes së njohjes së pasurisë së arkitekturës me origjinë italiane, te pranishme në Shqipëri, në Tiranë dhe në qytetet e tjera të vendit, nëpërmjet aktivitetit të tij akademik dhe botimeve të shumta rreth kësaj teme.Këtij vlerësimi i shtohet angazhimi si drejtuesit i departamentit të Politeknikut të Tiranës për të rritur këmbimet me universitetet italiane që, pas studimeve të ndjekura në Firence, mbeten për Vokshin një pikë referimi thelbësore akademike dhe profesionale. 🇮🇹🇦🇱

Armand Vokshi ha ricevuto ieri il conferimento dell’Onorificenza “Ordine della Stella d’Italia”, un’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica italiana a cittadini italiani o stranieri che hanno particolari meriti nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione con l’Italia. Ecco la motivazione:

A riconoscimento dell’intensa attività di ricerca condotta dall’Architetto albanese Armand Vokshi volta a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico di origine italiana presente in Albania, sia a Tirana che nel resto del Paese, attraverso la sua attività accademica e con numerose pubblicazioni sul tema.

A ciò si aggiunge l’impegno profuso quale Capo dipartimento del Politecnico di Tirana per incrementare gli scambi con le Università italiane che, dopo gli studi e la specializzazione conseguiti a Firenze, rimangono per Vokshi un essenziale punto di riferimento accademico e professionale./Ministria e Kulturës
Universiteti i Tiranes. Faqja Zyrtare

Share: