Home KRYESORE Gjuha vullgare në publik, është shenjë evidente e krizës morale!

Gjuha vullgare në publik, është shenjë evidente e krizës morale!

Nga Fadil Maloku

1. Gjuha vulgare në debate publike, por, edhe në ato të jetës private..pothuajse të shumtën e rasteve po shquhet, apo po nominohet thjeshtë, si një lloj frustrimi dhe “produkti” i paaftësisë menaxhuese të disa politikanëve, lidhur me (pa)përgjegjësit e marra qoftë nga ekzekutivet partiake, ato politike, apo ato institucionale!

2. Në fakt, ky lloj komunikimi social me publikun (që zakonisht transmetohet përmes portaleve mercenare!), është edhe një lloj tentimi, satisfaksioni apo edhe shpërlaje, nga kinse ndërgjegjësimi politik që supozohet se e kanë personat e frustruar.

3. Thënë me thjesht vulgaritet publik, i disa politikanëve tanë e ka kuptimin dhe porosinë e: arsyetimit” të (pa)përgjegjësisë së marr nga eprori partiak (!) që ata përfaqësojnë! Ndërkaq, adresa kryesore e tyre për: transparencën, përgjegjësinë, dhe llogaridhënien do të duhej të ishte…,ndaj publiku të gjere…! Derisa, nuk do të ndodhë presioni nga mediet dhe publiku i gjerë, ata do të sillen edhe më tej me indolencën, sharlatantizmin dhe konformizmin e recidivistit social!

Share: