Home KRYESORE Reforma: Lufta kundër trafikut të drogës u lihet prokurorive të rretheve?! Lapsus...

Reforma: Lufta kundër trafikut të drogës u lihet prokurorive të rretheve?! Lapsus apo strategji e gabuar?!

Nga Exit.al

Me ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale të propozuar nga një projekt-ligj i përgatitur në kuadrin e reformës dhe të depozituar në parlament në 28 dhjetor 2016, qeveria Rama është duke u përgatitur për t’ua transferuar prokurorive të rretheve hetimin e trafikimit të drogës.

Nëse kjo gjë do të ndodhë, do të ulet efikasiteti i veprimtarive ligjvënëse që pengojnë aktivitetet fitimprurëse të prodhimit të kanabisit…

Në sistemin e vjetër (para reformës) kultivimi dhe tregtia e drogës ishin përgjegjësi e prokurorive të rretheve, ndërsa trafiku i drogës dhe krimi i organizuar ishin nën Prokurorinë e Krimeve të Rënda, e cila në vitin 2015 regjistroi rreth 365 raste të reja përveç rasteve të marra nga prokuroritë e rretheve.

Me ndryshimet në Kodin e Proçedurës Penale të paraqitura në Kuvend, si pjesë e paketës së ndryshimeve ligjore të parashikuara nga Reforma në Drejtësi (Prokuroria e Krimeve të Rënda shpërbëhet, dhe krijohet një Prokurori speciale) ekspertiza mbi krimin e organizuar do të shkojnë në kompetencat e kësaj porokurorie speciale, së bashku me të gjitha veprat e korrupsionit dhe të gjitha ato të kryera në administratën publike, me përjashtim të shpërdorimit të detyrës.

Në këtë mënyrë të gjitha hetimet mbi trafikimin, duke përfshirë ato në lidhje me tregtinë e drogës, do të jenë përgjegjësi e prokurorëve të rretheve, përveç rastit kur trafiku është pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, rast që do të hetohet nga Prokuroria Speciale.

Por përkufizimi i një grupi të strukturuar kriminal, i dhënë në nenin 28 paragrafi 4 i Kodit Penal, kërkon që grupi të jetë i përbërë nga tre ose më shumë persona të cilët lidhen “jo rastësisht”.

Ky përcaktim ka ulur gjithmonë sfidën e vërtetimit të kësaj “jo rastësie”, pasi praktikisht duhet që i njëjti grup të kishte kryer më shumë se një vepër të ngjashme.

Në fakt, sipas raportit vjetor të Prokurorit të Përgjithshëm në Kuvend në vitin 2015, nga 32 mijë raste penale të regjistruara në Shqipëri, nga të cilat 1 900 për prodhim e tregtim të drogës dhe 390 raste të trafikut ndërkombëtar—nga të cilat 130 i përkisnin trafikut të drogës—rastet e grupeve të strukturuara kriminale ishin vetëm 15 dhe vetëm 7 prej tyre janë dërguar në gjyq me një total prej 41 të pandehurish.

Vendimi i juridiksionit të hetimit bazohet në referencën që bën policia, nga e cila kryhen gjithmonë hetimet fillestare dhe prokuroria mund ta ndryshojë juridiksionin e hetimit në përputhje me rezultatet e hetimit, pra në varësi të asaj që zbulojnë hetimet fillestare ato mund t’i kalojnë një prokurorie tjetër. Por duket e pamundur që një prokuror i një prokurorie të rrethit të vendosë t’i heqë vetes mundësinë e një hetimi të madh.

Vetëm hetimet lokale që kryehen si pjesë e hetimeve ndërkombëtare në tregtinë e drogës dhe që fillojnë nga Prokuroria e Përgjithshëm mund të transferohen në Prokurorinë Speciale.

Pra, prokuroritë e rretheve dhe komisariatet e policisë do të kenë mundësi që t’i mbajnë në kontrollin e tyre hetimet për trafikun të drogës dhe trafikimit në përgjithësi, edhe pse ato kanë aftësi dhe përgatitje të vogël teknike.

Kështu, ndërsa të gjitha kancelaritë e botës kërkojnë përkushtim në luftën kundër kultivimit dhe tregtinë e drogës, ekspertët e qeverisë prodhojnë një ligj që duket të ketë qëllime të kundërta, pra, t’ja besojë hetimin e Klement Balili Prokurorisë të Sarandës. Mund të merret me mend si mund të shkojnë këto hetime.

Share: