Home KRYESORE Ambasadori Lu ne diten e fundit te janarit thote se, priten rezultate...

Ambasadori Lu ne diten e fundit te janarit thote se, priten rezultate kunder krimit!

“Politikanëve, policëve dhe prokurorëve: ju u zotuat përpara popullit shqiptar dhe përpara nesh. Ne investuam në burimet për t’ju ndihmuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ku janë rezultatet? Populli shqiptar do që t’i jepet fund pandëshkueshmërisë. Komuniteti ndërkombëtar kërkon rezultate konkrete përpara vendimeve të rëndësishme këtë pranverë. Tik-tak.”

Ambasadori Donald Lu

“To the Politicians, Police, and Prosecutors: You made promises to the Albanian people and to us. We invested the resources to help you fight organized crime and corruption. Where are your results? The Albanian people want an end to impunity. The international community wants concrete results before big decisions this spring. Tick-tock.”

Ambassador Donald Lu

Share: