Home KRYESORE Po mbahet Samiti i Paqes i HWPL për të diskutuar zhvillimin gjithëpërfshirës...

Po mbahet Samiti i Paqes i HWPL për të diskutuar zhvillimin gjithëpërfshirës të ndërtimit të paqes përmes institucionalizimit dhe pajtimit ndër-korean

Me qëllim të diskutimit të ideve dhe zbatimit të nevojshëm për arritjen e paqes, në Incheon të Koresë së Jugut, nga 17-19 shtator, po të mbahet një takim i paqes nën temën “Bashkëpunimi për Zhvillimin e Paqes: Ndërtimi i një Komuniteti Paqe përmes dokumentit DPCW”.

Një OJQ ndërkombëtare e paqes e quajtur HWPL në kuadër të UN ECOSOC dhe DPI të OKB-së fton rreth 2000 përfaqësues
socialë nga fushat e politikës, fesë, ligjit, arsimit,  të rinjve, grave, shtypit dhe shoqërive civile në 4 vjetorin “2018 HWPL World Summit Paqësor”.

Organizata pritëse, Kultura Qiellore, Paqja Botërore, Rivendosja e Dritës (HWPL) ka punuar dhe realizuar me pjesëmarrjen e organizatave ndërkombëtare, qeverive dhe shoqërise civile në arritjen e paqes përmes nje dokumenti propozues titulluar “Vendosjas e Qeverisjeve ne plan Bashkëpunues për Zhvillimin dhe Zbatimin te Paqes”.

Bazuar në idenë e qeverisjes bashkëpunuese, takimi i këtij viti synon të kërkojë më tej forcën lëvizëse për miratimin e ligjit ndërkombëtar për paqen përmes një qasje gjithëpërfshirëse te fushave të ndryshme të ekspertizës.

Pjesëmarrësit po diskutojnë në axhendën e mëposhtme:

1) Mbështetja kombëtare dhe rajonale për zhvillimin e DPCW si në një formë të detyrueshme ligjore,

2) Drejtimi i ardhshëm i takimit të dialogut ndërfetar për të gjetur një shkrim dokumnent të besueshëm fetar,

3) Roli i arsimtareve në edukimin për paqen kultura e paqes,

4) Planet vepruese praktike për projektet e lidhura me paqen nga gratë dhe të rinjtë

5) Platforma e rrjetit të paqes për gazetarët.

HWPL, që nga viti 2014, ka organizuar Samitet Botërore të Aleancës së Paqes së Feve (WARP) me sloganin “të gjithë të bëhen lajmëtarë të paqes” për të diskutuar metodat e zbatueshme për paqen botërore në bashkëpunim me udhëheqësit nga secili sektor global i shoqërive.

Si rezultat i përpjekjeve të tilla bashkëpunuese, në vitin 2016, HWPL dhe ekspertët ndërkombëtarë të nivelit botëror shpallën
Deklaratën e Paqes dhe Ndalimin e Luftës (DPCW) që mund të parandalojë çdo konflikt të armatosur në thelbin e saj.

DPCW-ja me 10 nene dhe 38 klauzolave trajton rolin e shteteve dhe pjesëmarrjen qytetare për ndërtimin e paqes nëpërmjet zhvillimit të marrëdhënieve miqësore midis kombeve, duke ndaluar përdorimin e forcave, nxitjen e lirisë fetare dhe përhapjen e një kulture paqësore.

Duke theksuar rëndësinë e përpjekjeve bashkëpunuese, Kryetari Man Hee Lee i HWPL i dërgon mesazhin e tij njerëzve që ai ka takuar duke thënë: “Nëse ka një përgjigje për paqen, çdo familje e botes globale të lindur në këtë epokë duhet të bëhet një lajmëtar i paqes.

Është përgjegjësia jonë t’i japim fund luftës dhe të ndertojme një paqe të qëndrueshme si trashëgimi për gjeneratat e ardhshme “.

Share: