Home Gjeo-Ekonomia Ndërtimi/ 24 projekte në dy muaj, Tirana me pallate, bregdeti me hotele...

Ndërtimi/ 24 projekte në dy muaj, Tirana me pallate, bregdeti me hotele e komplekse

Të paktën 24 projekte kanë kaluar në duart e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për të dhënë vendim lidhur me kërkesat që kanë paraqitur subjekte të ndryshëm për zbatimin e projekteve nga pallatet tek komplekset turistike. Ajo që bie në sy është një qendërzim i ndërtimit në kryeqytet dhe kjo për ndërtime me orientim banimin ndërkohë që një pjesë e vogël mbeten të lidhura me hotele apo shërbime. Kërkesat janë për ndërtime në zona të tilla si Kodra e Diellit, në rrugën Skënder Kosturi, në atë Qemal Stafa e kështu me radhë. Kryesisht bëhet fjalë për ndërtesa banimi 2-11 kate por edhe komplekse që kanë në total ndërtime me lartësi katesh të ndryshme. Rekordin e mban kompania 2T e cila ka kërkuar autorizimin nga AKM për vlerësim paraprak lidhur me godinë banimi dhe shërbime 6, 8, 10 dhe 13-22 kate me 3 kate parkim nëntokë.

Në bregdet bien në sy të kërkesat nga dy subjekte ku e para ka kërkuar ndërtim kompleks vilash në Kepin e Rodonit kurse e dyta kompleks turistik në zonën e Hamallajt. 

Për një pjesë të mirë të projekteve agjencia ka dhënë vendim lidhur me vlerësimin e ndikimit në mjedis ndërsa për një pjesë tjetër ka kërkuar informacion shtesë lidhur me projektin. 

Përgjatë këtij viti në total nga ana e AKM janë mbajtur të paktën 55 mbledhje ku merren në analizë kërkesat e subjekteve të ndryshëm të lidhura me aktivitete si ndërtimi i objekteve të banimit, ndërtime hidrocentralesh, kompleksesh turistikë. Tendenca edhe përgjatë këtij viti është ajo e kërkesave të shumta për vlerësim lidhur me hidrocentralet, minierat por edhe pallatet teksa agroturizmi ka shfaqur gjithashtu lulëzim duke qenë se subjektet që kanë dorëzuar dokumentacionin për të marrë miratimin nga ana e autoriteve kanë qenë të shumta dhe të shpërndara në të gjithë vendin. 

Subjektet sipas ligjit kanë detyrimin që të paraqesin një vlerësim të ndikimit në mjedis paraprak e cila pasohet nga një vlerësim i dytë më i thelluar. /monitor 

Share: