Home Approccio Italo Albanese Terremoto, Italia vicino all’Albania

Terremoto, Italia vicino all’Albania

Këtë mëngjes Ambasadori i Italisë, Alberto Cutillo, vizitoi bashkë me Drejtorin e Përgjithshëm të Departamentit italian të Mbrojtjes Civile Miozzo vendet në të cilat po operojnë forcat e dërguara nga qeveria italiane në ndihmë të qeverisë shqiptare në vijim të tërmeteve në zonën e Durrësit.

Një falënderim i përzemërt për punën e vazhdueshme të Departamentit italian të Mbrojtjes Civile, Guardia di Finanza, Brigadës italiane e Zjarrfikësve, Kryqit të Kuq Italian, Ushtrisë Italiane, vullnetarëve nga rajoni Puglia dhe rajoni i Molise.

Questa mattina l’Ambasciatore d’Italia, Alberto Cutillo, ha visitato con il Direttore Generale del Dipartimento Protezione Civile Miozzo i siti in cui stanno operando le forze dispiegate dal Governo italiano in aiuto al Governo Albanese a seguito dello sciame sismico in corso nell’area di #Durazzo.

Un sentito ringraziamento per l’incessante lavoro del Dipartimento italiano della Protezione Civile, Guardia di Finanza – insieme per la legalità, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross, Esercito Italiano, volontari della Regione Puglia e Regione Molise.

Share: