Home Approccio Italo Albanese Italia 2020 Sicuramente

Italia 2020 Sicuramente

Nuraghi-t janë një ndër simbolet e Sardegna-s, ka shumë të tillë nëpër të gjithë rajonin. Janë struktura mbrojtëse megalite që datojnë diku rreth mesit dhe fundit të epokës së bronxit (rreth 1600-1200 p.e.s.) e janë unike të Sardegna-s. Nuraghi-t janë kulla mbrojtëse rrethore në formë koni të ndërprerë të ndërtuara me gur të veshur, me një apo më shumë dhoma të brendshne dhe çdo dy prej tyre, njëra me “kupolë fallco”. Nuraghi-t ndërtoheshin fillimisht nga familje të veçanta apo klane. Me zhvillimin e shoqërisë, kullat e izoluara nisën të tërhiqnin struktura shtesë, për arsye shoqërore dhe mbrojtjeje. Su Nuraxi di Barumini është kompleksi më i madh e më i plotë, i njohur si Trashëgimi Botërore e Njerëzimit UNESCO.

Italia2020Sicuramente

———
I Nuraghi sono uno dei simboli della Sardegna, ce ne sono tantissimi disseminati per tutta la regione. Sono strutture difensive megalitiche datate tra la media e la tarda età del bronzo (1600-1200 a.C. circa) e sono uniche della Sardegna. I nuraghi sono torri difensive circolari a forma di coni tronchi costruite in pietra vestita, con una o più camere interne e una a volta a “falsa cupola”. I nuraghi venivano inizialmente costruiti da famiglie singole o clan. Con l’evolversi della società, le torri isolate tendevano ad attrarre strutture aggiuntive, per ragioni sociali e difensive. Su Nuraxi di Barumini è il complesso più grande e più completo, riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

Italia2020Sicuramente

Share: