Home Approccio Italo Albanese 🇮🇹|oggi 30 Agosto vogliamo ricordare tutte le persone scomparse…

🇮🇹|oggi 30 Agosto vogliamo ricordare tutte le persone scomparse…

🇦🇱| sot më datë 30 Gusht duam të kujtojmë të gjithë personat e zhdukur e, bashkë me ta, të gjithë familjarët viktima jo të drejtpërdrejta të kësaj dhune që i detyron të jetojnë në një gjendje frike konstante dhe pasigurie ekonomike dhe emotive.

Zhdukjet e detyruara janë bërë, fatkeqësisht, një fenomen botëror. Të përdorura shpesh si teknikë për të shpërndarë terrorin në popull dhe për të lehtësuar mbijetesën e regjimeve jodemokratike, njihen, absolutisht, nga komuniteti ndërkombëtar, si dhunim i të drejtave të njeriut.

Siç edhe kujtohet nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres: “Pandëshkueshmëria rëndon vuajtjen dhe ankthin. Sipas ligjit ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut, familjet dhe shoqëritë kanë të drejtën të mësojnë të vërtetën mbi sa ka ndodhur”.

🇮🇹| oggi 30 Agosto vogliamo ricordare tutte le persone scomparse e insieme a loro tutti i famigliari, vittime indirette di questa violenza che li costringe a vivere in uno stato di paura costante e di precarietà economica ed emotiva.

Le sparizioni forzate sono purtroppo diventate un fenomeno globale. Spesso usate come tecnica per diffondere terrore tra la popolazione e facilitare la sopravvivenza di regimi non democratici, sono a tutti gli effetti riconosciute come violazione dei diritti umani dalla comunitĂ  internazionale.

Come ricordato dal Segretario Generale dell’UN Antonio Guterres: “L’impunitĂ  aggrava la sofferenza e l’angoscia. Secondo la legge internazionale sui diritti umani, le famiglie e le societĂ  hanno il diritto di conoscere la veritĂ  su quanto è accaduto”./Ambasciata d’Italia a Tirana

Share: