Home Gjeo-Ekonomia Bordi ndryshon përsëri çmimin e naftës

Bordi ndryshon përsëri çmimin e naftës

Bordi i Transparencës ka ndyshuar përsëri çmimet e karburnatit në vendin tonë.

Sipas vendimit të fundit; Çmimi i shitjes me pakicë inaftës do të  jetë jo më shumë se 216 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 204 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës do të  jetë jo më shumë se 200 lekë/litri,ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 188 lekë/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë i gazit do të jetë 80 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 68 lekë/litër për automjetet.

Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 9 Gusht ora 18.00 p.m dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.

Share: