Home Approccio Italo Albanese Ambasciatore Bucci nella splendida città di Berat

Ambasciatore Bucci nella splendida città di Berat

🇮🇹| Intenso programma dell’Ambasciatore Bucci 🇮🇹nella splendida città di Berat, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Incontro con il personale dell’azienda tessile 🧵 italiana ItalStyle che impiega circa 250 dipendenti 👩‍💻.

🏫 Breve saluto alle suore italiane della Shkolla Ylli i Mëngjesit, impegnate da circa 20 anni nell’educazione dei più piccoli, soprattutto in favore delle famiglie bisognose.

👉🏻Piacevole chiacchierata con il Presidente della Provincia di Berat Donald Molishti per discutere di prospettive di collaborazione futura. Visita allo splendido Museo iconografico Onufri, 🏰 nel Castello di Berat.

🇦🇱| Program i ngjeshur i Ambasadorit Bucci 🇮🇹 në qytetin e mrekullueshëm të Beratit, Trashëgimi Botërore e UNESCO-s. Takim me personelin e kompanisë italiane të tekstileve 🧵 ItalStyle në të cilën janë të punësuar rreth 250 punonjës 👩‍💻.

🏫 Një takim i shkurtër përshëndetës me motrat italiane të shkollës Ylli i Mëngjesit të cilat, prej rreth 20 vitesh, janë angazhuar në edukimin e të vegjëlve, veçanërisht në mbështetje të familjeve në nevojë.

👉🏻Bisedë e këndshme me Kryetarin e Qarkut Berat Donald Molishti për të biseduar mbi perspektivat e bashkëpunimit në të ardhmen. Vizitë në Muzeun e mrekullueshëm Ikonografik Onufri, 🏰 në Kalanë e Beratit.

Shkolla “Ylli i mëngjesit”

Share: