Home Gjeo-Ekonomia Holokausti, roli i shqiptarëve! Borchardt: shqiptarët, myslimanë e të krishterë, s’dorëzuan asnjë...

Holokausti, roli i shqiptarëve! Borchardt: shqiptarët, myslimanë e të krishterë, s’dorëzuan asnjë hebre

Në Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit, Autoriteti për Informim mbi Dokumente të ish- Sigurimit të Shtetit zhvilloi aktivitetin me temë: “𝑆𝑓𝑖𝑑𝑎𝑡 𝑒 𝑚𝑒̈𝑠𝑖𝑚𝑑ℎ𝑒̈𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑒̈ ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑖 𝑖 𝑠ℎ𝑞𝑖𝑝𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑣𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑠ℎ𝑚𝑎𝑛𝑔𝑖𝑒𝑛 𝑒 𝑛𝑑𝑖𝑘𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝐻𝑜𝑙𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡 𝑛𝑒̈ 𝑆ℎ𝑞𝑖𝑝𝑒̈𝑟𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝐾𝑜𝑠𝑜𝑣𝑒̈”

Me këtë rast u ekspozuan një sërë dokumentesh të krijuar nga ish-Sigurimi i Shtetit për hebrenjtë.

𝐊𝐫𝐲𝐞𝐭𝐚𝐫𝐣𝐚 𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭, 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐥𝐚 vendosi theksin tek përcaktimi i disa piketave në programet e kujtesës në kurrikulat mësimore .

𝑁𝑒 𝑠ℎ𝑜ℎ𝑖𝑚 𝑠ℎ𝑢𝑚𝑒̈ 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑒̈ 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑗𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑒̈ ℎ𝑒𝑏𝑟𝑒𝑛𝑗𝑣𝑒, 𝑚𝑒 𝑚𝑒̈𝑛𝑦𝑟𝑒̈𝑛 𝑠𝑒 𝑠𝑖 𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑛𝑗𝑒𝑟𝑒̈𝑧𝑖𝑡 𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑢𝑑ℎ𝑒̈𝑠 𝑗𝑜𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑗𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑒𝑚𝑒 𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑢𝑑ℎ𝑒̈𝑠 𝑠𝑒̈ 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑧𝑚𝑖𝑡. 𝐴𝑗𝑜 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑒 𝑚𝑒̈𝑠𝑜𝑗𝑚𝑒̈ 𝑛𝑔𝑎 ℎ𝑜𝑙𝑜𝑘𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖, 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑠𝑒 𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ 𝑞𝑒̈𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑗𝑛𝑒̈, 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑚𝑢𝑎𝑟 𝑞𝑦𝑡𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒̈𝑡 𝑒 𝑣𝑒𝑡. 𝐾𝑗𝑜 𝑛𝑒̈ 𝑓𝑎𝑘𝑡 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑛𝑔𝑗𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑒 𝑛𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒̈𝑙𝑙𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒.”

I𝐬𝐡-𝐊𝐫𝐞𝐮 𝐢 𝐎𝐒𝐁𝐄-𝐬𝐞̈, 𝐧𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞̈𝐫𝐢, 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐝 𝐁𝐨𝐫𝐜𝐡𝐚𝐫𝐝𝐭, ka studiuar nga pikëpamja historike dhe dokumentare se si shqiptarët historikisht dhe kryesisht gjatë Luftës së Dytë Botërore mikpritën, strehuan dhe nuk i dorëzuan hebrenjtë tek nazistët.

Shqiptarët, myslimanë e të krishterë nuk dorëzuan asnjë hebre tek autoritetet e pushtimit dhe shpesh i mbrojtën ata duke rrezikuar dhe jetën e tyre.

𝐆𝐚𝐳𝐞𝐭𝐚𝐫𝐣𝐚 𝐞 𝐦𝐢𝐫𝐞̈𝐧𝐣𝐨𝐡𝐮𝐫, 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐟𝐚, autore e librit “𝐻𝑒𝑏𝑟𝑒𝑛𝑗𝑡𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑆ℎ𝑞𝑖𝑝𝑒̈𝑟𝑖”, e cila moderoi aktivitetin u shpreh se

“𝐿𝑢𝑓𝑡𝑎 𝑒 𝐷𝑦𝑡𝑒̈ 𝐵𝑜𝑡𝑒̈𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑢𝑙𝑙 𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑝𝑠ℎ𝑒̈𝑚 𝑗𝑜 𝑣𝑒𝑡𝑒̈𝑚 𝑝𝑒̈𝑟 𝐺𝑗𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑖𝑛𝑒̈ 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒̈𝑛 𝑞𝑒̈ ℎ𝑒𝑠ℎ𝑡𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝑢 𝑘𝑢𝑗𝑡𝑢𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑣𝑒𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑘𝑢𝑟 𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑝𝑒̈𝑟 𝑣𝑜𝑛𝑒̈. 𝐷ℎ𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑡 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑎𝑛𝑒̈𝑡 𝑒𝑣𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎𝑛𝑒̈ 𝑛𝑢𝑘 𝑘𝑎𝑛𝑒̈ 𝑚𝑒̈𝑠𝑢𝑎𝑟 𝑎𝑠𝑔𝑗𝑒̈ 𝑛𝑔𝑎 𝑠ℎ𝑘𝑎𝑡𝑒̈𝑟𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑚𝑒̈𝑝𝑎𝑟𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡”.

Top Channel

Share: