Home KRYESORE Paqja si institucion për të ndryshuar jetën e përditshme të njerëzve

Paqja si institucion për të ndryshuar jetën e përditshme të njerëzve

Përkujtimi i 7-të Vjetor i Deklaratës së Paqes dhe Ndërprerjes së Luftës Nën temën “Paqja institucionale: Forcimi i komunikimit për të ndërtuar besimin”, një OJQ ndërkombëtare e paqes, Kultura Qiellore, Paqja Botërore, Rivendosja e Dritës (HWPL), mban Përkujtimin e saj të 7-të Vjetor të Deklaratës së Paqes dhe Ndërprerjes së Luftës (DPCW) nga 14 deri më 19 mars në 41 vende nga Afrika, Evropa, Amerika e Veriut dhe Azia.

Me themelimin e “Deklaratës së Paqes dhe Ndërprerjes së Luftës (DPCW)” si një mjet për bashkëpunim gjithëpërfshirës global për ndërtimin e paqes, 7000 njerëz në fushën e politikës, profesionit ligjor dhe fesë, arsimit, medias, grave dhe të rinjve, do t’i bashkohen ngjarjes. ku pjesëmarrësit ndajnë rastet e parandalimit, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes së konflikteve për të institucionalizuar paqen si kulturë dhe normë universale.

“Kjo deklaratë, e përbërë nga 10 nene dhe 38 klauzola, synon të rivendosë frymën që shërbeu si bazë për themelimin e Kombeve të Bashkuara dhe të arrijë paqen e qëndrueshme duke promovuar vlerat universale të komunitetit global.

DPCW përmban mesazhin e mos luftës, paqes midis kombeve dhe shoqërive, marrëdhënieve miqësore, prosperitetit, lumturisë, ky është një mesazh i thjeshtë dhe të gjithë mund të lidhen me këtë mesazh,” tha Prof. Dr. Md Nazrul Islam, Kryetar i së Drejtës Ndërkombëtare. Universiteti i Dhakës që hartoi DPCW, në ngjarjen e 14 marsit.

Në prezantimin e raportit të tij të progresit, Pravin Parekh, President i Konfederatës së Avokatëve Indiane, prezantoi aktivitetet kryesore të tejkalimit të shkëputjes dhe mosbesimit dhe progresin për realizimin e prezantimit të DPCW në Kombet e Bashkuara.

“HWPL ka forcuar besimin dhe komunikimin me të rinjtë, gratë dhe shoqërinë civile në mbarë botën në solidaritet përmes aktiviteteve të tilla si Projekti i Paqes Legjislative, Zyra WARP dhe Edukimi për Paqe”, tha ai. Duke theksuar nevojën për dialog midis udhëheqësve fetarë për të lehtësuar tolerancën dhe mirëkuptimin, Ven. Myeong An, Zëvendës President i Urdhrit Yeorae të Budizmit Korean, tha: “Aktualisht, shumë konflikte, persekutime dhe konflikte midis feve po ndodhin në fshatin global. Është për shkak të intolerancës dhe mungesës së komunikimit. Megjithatë, po sikur shumë njerëz fetarë të vijnë për të diskutuar me shkrimet e shenjta? Do të jetë vetëm çështje kohe para se të vijë një botë paqeje.”

Në këtë rast, u përgatitën plane veprimi për të mbrojtur paqen në Ukrainë. Pjesëmarrësit nga mbi 100 vende shkruajnë “Letra Paqeje” për të denoncuar pushtimin rus të Ukrainës si shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe kërkojnë nga presidenti rus Putin një tërheqje totale nga territori i Ukrainës. “Brezat e ardhshëm të rusëve do t’ju kujtojnë ju dhe këtë luftë si një histori të pashlyeshme dhe të turpshme dhe ju do të mbeteni në histori si përgjegjës për sakrifikimin e jetëve të panumërta të pafajshme”, thuhej në letër.

Këto letra do të mblidhen dhe do të dërgohen në Ukrainë, ku do të ngrihet një monument paqeje. Gjatë fjalimit, Kryetari Lee Man-hee i HWPL theksoi, “Paqja nuk mund të arrihet vetëm. Nëse të gjithë mund të jetojnë së bashku si një, nuk do të ketë luftëra apo konflikte. Siç thotë shprehja, duaje fqinjin si veten, lufta do të zhduket vetëm kur të ketë dashuri për njëri-tjetrin. E drejta ndërkombëtare aktuale nuk mund të parandalojë luftën. Rusia, një anëtare e përhershme e Kombeve të Bashkuara, bëri një luftë. DPCW u prezantua për të rinovuar ligjin ndërkombëtar jofunksional për eliminimin e luftës.

Tani është koha për të arritur paqen. Ashtu si njerëzit mësojnë kur duhet të krijojnë (diçka), paqja duhet të mësohet në shtëpi dhe në shkollë për të krijuar paqe. Nëse zemrat e njerëzve ndryshojnë, do të krijohet një botë më e mirë. Le të bëhen të gjithë në fshatin global lajmëtarë të paqes.”

Share: