Home KRYESORE “Deklarata e Përbashkët e 10-vjetorit të Deklaratës së Paqes Botërore”.

“Deklarata e Përbashkët e 10-vjetorit të Deklaratës së Paqes Botërore”.

Në këtë aktivitet u zbulua “Deklarata e Përbashkët e 10-vjetorit të Deklaratës së Paqes Botërore”.

Deklarata u zhvillua në “Deklaratë e Paqes dhe Ndërprerjes së Luftës” (DPCW) për të ndjekur “një kalim nga sundimi i pushtetit në shtetin e së drejtës” bazuar në parimet e “demokracisë, drejtësisë, lirive civile dhe barazisë”. , lirinë dhe përgjegjësinë fetare.”

Ai më tej tha se dekada e ndërtimit të paqes arriti që miliona pjesëmarrës të bashkohen në dialogët ndërfetar, edukimin për paqen, avokimin e paqes për udhëheqësit kombëtarë, rrjetin e të rinjve në mbi 120 vende.

Nëpërmjet deklaratës së përbashkët, HWPL dhe organizatat pjesëmarrëse pohuan përkushtimin e tyre për institucionalizimin e paqes përmes bashkëpunimit ndërkombëtar, duke u përafruar me Objektivin 16 të OKB-së për Zhvillimin e Qëndrueshëm “Paqe, drejtësi dhe institucione të forta”.

Ata u zotuan të angazhohen në përpjekjet e ndërmjetësimit dhe ndërgjegjësimit dhe të ofrojnë edukim në zonat e konfliktit, të fuqizojnë të rinjtë dhe gratë, të promovojnë praktikat më të mira për pjesëmarrjen e shoqërisë civile.

HWPL njoftoi qëllimin e saj ambicioz për të mbledhur mbështetjen e 10 milionë qytetarëve përmes nënshkrimeve të tyre për të mbrojtur krijimin e një ligji ndërkombëtar për paqen.

Përveç kësaj, ata kanë organizuar ngjarje të ndryshme përkujtimore jashtë shtetit që synojnë nxitjen e paqes brenda komuniteteve lokale anembanë botës. Regjistrimi i anëtarësimit, informacioni rreth projekteve të paqes dhe leximi i tekstit të plotë dhe mbështetja e DPCW janë të disponueshme në faqen zyrtare të HWPL në www.hwpl.kr.