Home Approccio Italo Albanese “Bekuar qoftë kush vjen në emër të Zotit” – Luka 19, 28-40

“Bekuar qoftë kush vjen në emër të Zotit” – Luka 19, 28-40

Nga Keda Kaceli

Detyra që kemi në këtë jetë nga Zoti, dhe që na ka lënë At Zef Pllumi amanet në testament, është “me tregue” dhe ne s’do rreshtim. Jo s’kena me u ndal, as sot as mot!

Me një punë pothuajse njëvjeçare zotni Mhill Çuni me ndihmën e mikut të tij Renato Vargiu, është mundu me organizu në qytetin e tij, në Prato, një aktivitet kulturor mbi krimet e diktaturës komuniste që vuajti populli shqiptar në gjysëm shekulli, e pasojat i vuan edhe sot, pikërisht duke u nis nga njohja personale me fra Zefin autorin e librit “Rrno, vetëm për me tregue”. Detyrë që iu caktua At Zefit nga jeta e si mision nga vetë Zoti, me zërin e superiorit të tij At Marin Sirdani.

Të shtunën 28 Tetor në Prato të Italisë ftoj këdo që ka dëshirë dhe mundësi në orën 17 të mblidhemi në Circolo i Ciliani via Ofanto 5, për të promovuar edhe një herë pas një kohe të gjatë, librin e korifeut të dijes par excellence, të ndërgjegjes së një populli, Biblën e dhimbjes së gjithë kombit shqiptar në versionin italisht. Do lexohen edhe pjesë të shkëputura nga kapitujt e veprës, me mjeshtërinë e aktorit Filippo Moretti si dhe do marrin pjesë personazhe të shquar të politikës italiane si Zv.Min i Bujqësisë Patrizio La Pietra dhe Zv.Min i Jashtëm Giorgio Silli dhe si përkthyese e veprës kam nderin të marr pjesë edhe unë. Ky takim më emocionon pasi rrallëherë më ndodh të shkoj mysafire, zakonisht kam qënë gjithmonë e “zonja e shtëpisë” kam ftuar dhe më kanë ardhë edhe të paftuar. Pse e theksoj? Se në kaq e kaq vite asnji shoqatë shqiptare nuk ka organizuar prezantim të librit nuk më ka nis ftesa pjesëmarrje as në panairet e famshëm ku gëlojnë autorët e diktaturës apo disidentë që po e rehabilitojnë sistemin me strategji të mbrapshta. Kam qenë e ftuar në Pistoia dhe Montecchio.

Toscana, Umbria dhe serish tani Toscana. Kaq të rrallë kanë qenë momentet ku kam qenë mysafire dhe ka ardhë vetëm në sajë të dashamirësisë dhe njerëzve vullnetmirë idealistë e atdhedashës të etur për liri e drejtësi, burra me zemër të pastër e kurajo të madhe. Asnjë viktimizëm. Thjesht Sigurimi punon. Duhet pranu. Nga, me dhe në institucionet italiane. Sigurisht këto janë mënyrat sesi “armikes së rrezikshme të popullit” të mos i hapësh rrugë.

Kështu erdhi edhe urdhëri që mos bëja filmin që pata nisur bazuar mbi librin në fjalë. Të mos i japësh zë. Po doni s’doni ju, ne kemi zë. Nuk ndalemi dhe zërat i bashkojmë në rrugët që i kemi të bekume nga Zoti. Mirë se të të gjej në shpi tande Mhill e Zoti na e pruftë marë!

🇮🇹«Benedetto colui che viene, nel nome del Signore» Lc 19, 28-40

Il compito che in questa vita ci ha dato Dio e che Padre Zef Pllumi ci ha lasciato quale sua volontà testamentaria, è di raccontare, “testimoniare” e noi non ci esimeremo. No, noi non ci fermeremo, né oggi né mai!

Per quasi un anno con interesse incessante e buona volontà il Signor Mhill Çuni con l’aiuto del suo amico Renato Vargiu, si è impegnato ad organizzare nella sua città, a Prato, un evento culturale sui crimini della dittatura comunista che ha patito il popolo albanese per mezzo secolo e delle cui conseguenze soffre tuttora, partendo proprio dalla personale conoscenza con il nostro frate Zef autore del libro “Vivi, solo per testimoniare”. Consegna di vita e missione imposta a Padre Zef dal Signore per bocca del suo superiore Padre Marin Sirdani.

Sabato 28 Ottobre a Prato, invito chiunque lo voglia e ne abbia l’opportunità alle ore 17 a trovarci insieme presso il Circolo I Ciliani in via Ofanto 5, per promuovere ancora una volta dopo molto tempo il libro del testimone per eccellenza, della conoscenza e della coscienza di un intero popolo, la Bibbia del dolore di tutta la nazione albanese tradotto in italiano. L’attore Filippo Moretti con talento e maestria farà delle letture estratte ed estrapolate dai capitoli salienti del libro, parteciperanno autorità di spicco della politica italiana quali Patrizio La Pietra, Sottosegretario all’Agricoltura, Giorgio Silli, Sottosegretario agli Esteri ed in qualità di traduttrice e curatrice dell’opera ho l’onore di essere presente anche io.

Questo incontro mi emoziona particolarmente, poichè raramente sono stata ospite, solitamente sono stata io a fare gli onori di casa. Perchè lo sottolineo? Perchè in tanti anni quasi nessuna Associazione culturale albanese non ha mai organizzato fosse anche solo una presentazione del libro, non ha mai mandato inviti di partecipazione alle fiere del libro dove pullulano autori della dittatura o dissidenza che hanno contribuito a riabilitarla con sinistre strategie. Sono stata invitata a Pistoia e Montecchio. Toscana, Umbria e di nuovo Toscana. Pochi e rari dunque gli eventi a cui sono stata onorata ospite e anche quei due o tre solo grazie alla buona vontà, all’amor patrio e la sete di verità e giustizia di pochi uomini di cuore puro e gran coraggio.

Nessun vittimismo. Semplicemente il Sigurimi lavora. Prenderne atto. Da, con e nelle istituzioni italiane. Certamente questi sono i modi per non far avanzare oltre i nemici del popolo “la nemica del popolo” non concedendo spazi e qualora ne prendesse, fare in modo di bloccarne il passo. Così accadde con il film tratto dall’opera di Padre Zef. Non dare voce. Ma che voi lo vogliate o no, noi abbiamo voce. Non ci fermiamo e uniamo le nostre voci in percorsi e strade benedette dal Signore. Sono lieta di essere accolta nella vostra casa Mhill Çuni, Renato Vargiu Filippo Moretti e altri amici. Che Dio ce la mandi buona!

Share: