Home Approccio Italo Albanese Valbona Jakova e le sue poesie al Centro Artistico e Culturale albanese

Valbona Jakova e le sue poesie al Centro Artistico e Culturale albanese

Ieri pomeriggio si è svolto un emozionante incontro con la talentuosa scrittrice Valbona Jakova per la presentazione del suo libro di poesie “Sul crinale del cuore” (casa editrice Besa Muci). L’evento è stato organizzato dal nostro forum delle donne in collaborazione con il Centro Culturale Albanese di Asti. Durante questo incontro, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio la poesia, la vita e l’opera della scrittrice. Jakova si è mostrata con la semplicità e la modestia che la contraddistinguono, condividendo con il pubblico le emozioni e i pensieri riguardanti i temi trattati. È stata una bella serata ricca di cultura e creatività, alla quale hanno partecipato, oltre agli amici, agli amanti dell’arte e ai rappresentanti del Centro Culturale, anche la coppia arbresh Tommaso. Campera e anche figure di rilievo della scena politica locale e regionale come Biaca Terzuolo Carlotta Accomasso Sergio Ebarnabo. La loro presenza ha aggiunto un ulteriore spessore all’evento, rendendolo ancora più ricco e proficuo in termini di discussioni e scambio di idee.

Ringraziamo di cuore tutti i presenti e ci vediamo al prossimo incontro.

Dje pasdite u zhvillua një takim emocionues me shkrimtaren e talentuar Valbona Jakova për prezantimin e librit të saj me poezi “Sul crinale del cuore”. Takimi u organizua nga forumi ynë i gruas në bashkëpunim me Qendrën kulturore shqiptare në Asti. Në këtë ngjarje, pjesëmarrësit patën rastin të njihnin më mirë poezinë, jetën dhe krijimtarinë e saj. Shkrimtarja u shfaq me një thjeshtësi dhe modesti që e karakterizon, duke ndarë me audiencën emocionet dhe mendimet e saj për temat e parashtruara. Ishte një pasdite e bukur plot me kulturë dhe frymë krijuese, ku përveç miqve, artdashësve të saj dhe përfaqësuesve të Qendrës Kulturore, në takim morën pjesë edhe çifti arbëresh Campera, si dhe figura të rëndësishme nga skena politike bashkiake e krahinore Bianca Terzuolo Carlotta Accomasso dhe Sergio Ebarnabo. Prania e tyre i shtoi një dimension të veçantë këtij takimi, duke e bërë atë edhe më të frytshme e të pasur në diskutime dhe shkëmbim idesh.

Falenderojmë përzemërsisht të pranishmit, shihemi në takimin e radhës.

A raccontare
Lediona Vrenozi

Share: