Home KRYESORE Roli thelbësor i mjekut në mjekësinë moderne

Roli thelbësor i mjekut në mjekësinë moderne

Nga Prof. Dr. Dr. Halil Krasniqi, expert i shëndetësisë

Roli i mjekut ka ndryshuar ndjeshëm vitet e fundit. Kryemjekët, si unë, kanë vënë re një ndryshim në rritje që ka ndikuar në atraktivitetin dhe fokusin e praktikës mjekësore. Mbizotërimi i qëllimeve ekonomike në shumë klinika dhe varësia nga administrimi i spitalit kanë bërë që mjekësia shpesh duhet të jetë në plan të dytë pas interesave ekonomike.
Ndryshimet politike, ekonomike dhe sociale kanë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në kujdesin shëndetësor në mbarë botën. Këto ndryshime theksojnë rëndësinë e të qenit të shëndetshëm. Njerëzit me vetëbesim dhe të shëndetshëm janë më të aftë të përballojnë krizat botërore dhe një mjek i mirë luan një rol vendimtar në këtë. Një mjek është dikush që njerëzit e sëmurë i besojnë dhe ky besim është i paçmuar.
Roli qendror i mjekut

“Të jesh mjek dhe të fitosh besimin e pacientëve do të thotë të veprosh në mënyrë etike dhe njerëzore në çdo indikacion, trajtim dhe metodë kirurgjikale”.

Mjeku duhet ta vendosë veten në vendin e pacientit për të siguruar trajtim të suksesshëm dhe etik.
“Mjeku ka një rol kyç në kujdesin shëndetësor sepse shëndeti është pasuria më e madhe që një person mund të ketë. Për sa kohë që jeni të shëndetshëm, mund të përqendroheni në gjërat e bukura të jetës. Megjithatë, sapo të shfaqet sëmundja, kërkimi i shëndetit bëhet shqetësimi kryesor.”

Një mjek duhet të jetë në gjendje të veprojë lirisht, në mënyrë të pavarur dhe sipas Betimit të Hipokratit. Nëse të drejtat e mjekut kufizohen nga të tretët, ai nuk mund të përmbushë plotësisht rolin e tij. Një mjek nuk duhet ta lejojë veten të instrumentalizohet, sepse ai ka fuqinë të përcaktojë se çfarë është e shëndetshme dhe çfarë është e sëmurë. Ai duhet të shpjegojë përmbajtjen e ilaçit për pacientët e tij dhe të fillojë masat e nevojshme për trajtim.

Përvoja dhe etika në mjekësi

Fati i njerëzve të sëmurë shpesh qëndron në duart e mjekut kurues. Përvoja, etika, pavarësia profesionale dhe edukimi njerëzor luajnë një rol të madh këtu. Një mjek duhet të sigurohet që indikacionet dhe trajtimi të jenë 100% të sakta për të arritur suksesin më të mirë të mundshëm. Mjeku jo vetëm që dëshiron të bëjë mirë, por edhe të jetë i suksesshëm.

Me mbi 25,000 operacione dhe shumë ekzaminime të shoqëruara, tani trajtoj dhe operoj pacientët e mi me më shumë vetëdije dhe qëllim se kurrë më parë. Në klinikën time praktike me dy salla operacioni, një dhomë rikuperimi dhe mbi pesë dhoma trajtimi, ne trajtojmë mbi 1300 pacientë dhe kryejmë më shumë se 1100 operacione në vit sipas kritereve strikte mjekësore dhe etike.

Thelbi i mjekësisë së mirë

Mjekësia e mirë lind nga njohuritë që fitohen përmes studimit, trajnimit të mëtejshëm, ekspertizës, praktikës profesionale, pavarësisë dhe personalitetit të mjekut. Përveç kësaj, kontaktet e synuara me mjekë të tjerë, si dhe leximi dhe kërkimi i synuar janë thelbësore. Kjo është mënyra e vetme për të siguruar që pacientët tanë të marrin trajtimin më të mirë të mundshëm.

Udhëzimet dhe vlerësimi i trajtimit të zhvilluara së bashku

Problemet mjekësore mund të zvogëlohen përmes udhëzimeve të trajtimit të hartuara së bashku dhe vlerësimit të tyre. Problemet financiare duhet të zgjidhen në një nivel tjetër dhe nuk duhet të bëhen mbi kurrizin e pacientëve. Një nga konfliktet kryesore në kujdesin shëndetësor është midis qëllimeve ekonomike dhe mjekësore. Një ofrues, qoftë spital apo klinikë, që kryesisht dëshiron të fitojë para duhet gjithashtu t’i kushtojë vëmendje të madhe nevojave të pacientëve.

Nevoja për integritet dhe fokus në mirëqenien e pacientit

Ka interesa të konsiderueshme financiare në kujdesin shëndetësor dhe shpesh përfshihen më shumë njerëz sesa duhet. Megjithatë, fokusi duhet të jetë gjithmonë në mirëqenien e pacientit. Vetëm nëpërmjet integritetit, sjelljes etike dhe ndjekjes së kujdesit mjekësor më të mirë të mundshëm mund të sigurojmë ruajtjen e besimit të pacientëve në sistemin e kujdesit shëndetësor dhe rolin e mjekut.

Shpresoj që këto reflektime të ndihmojnë për të nxjerrë në pah rëndësinë dhe themelet etike të praktikës së mjekësisë dhe për të forcuar besimin në profesionin tonë.

Share: