Home Approccio Italo Albanese Il fronte comune Italia-Albania è forte e unito nel contrasto alla criminalità...

Il fronte comune Italia-Albania è forte e unito nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ieri mattina si è tenuto un incontro in videoconferenza tra le autorità italiane e albanesi per illustrare le modalità operative della DIA nel contrasto alle mafie in campo nazionale ed internazionale.

Il nuovo Ufficio per le investigazioni speciali albanesi (NBI) che si occuperà dei reati di criminalità organizzata e di corruzione potrà contare sulla disponibilità della DIA ad assicurare un training operativo in Italia agli operatori di polizia albanesi per illustrare la complessità dell’approccio italiano.

Fronti i përbashkët Itali-Shqipëri është i fortë e i bashkuar në luftën ndaj krimit të organizuar 🇮🇹🇦🇱

Dje paradite u zhvillua një takim në video konferencë midis autoriteteve italiane dhe shqiptare për të paraqitur mënyrat operative të DIA-s në luftën ndaj mafies si në rrafshin kombëtar, ashtu dhe në atë ndërkombëtar.

Zyra e re shqiptare për hetimet e posaçme (BKH) e cila do të trajtojë veprat penale në kuadër të krimit të organizuar dhe korrupsionit mund të mbështetet në gatishmërinë e DIA-s për të siguruar një trajnim operativ në Itali për punonjësit e policisë shqiptare me qëllim parashtrimin në tërësi të qasjes italiane.

#Uniticontrolacriminilità

Share: