Home Approccio Italo Albanese Giornata della Memoria / Dita e Përkujtimit të Holokaustit

Giornata della Memoria / Dita e Përkujtimit të Holokaustit

Proiezione film “Anita B.” di Roberto Faenza

Drammatico, – Italia, Ungheria, USA, 2014, durata 88 minuti, sott. inglese

Con Eline Powell, Robert Sheehan, Andrea Osvárt, Antonio Cupo, Nico Mirallegro.

È la storia di Anita, un’adolescente di origini ungheresi sopravvissuta ad Auschwitz, accolta dall’unica parente rimasta viva: Monika. Nella nuova casa Anita si trova ad affrontare una realtà inaspettata: nessuno, neppure l’attraente Eli, con cui scoprirà l’amore, vuole ricordare il passato. Tra gli incontri con indimenticabili personaggi e la toccante amicizia con il giovane David, Anita si trova presto a dover prendere una decisione che richiederà un grande coraggio…

26, 27 e 28 Gennaio 2021, ore 18:00

Biblioteca dell’IIC

Al fine di garantire la visione del film in sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione del Covid-19, sono state previste tre proiezioni, ciascuna con solo 10 posti da prenotare per e-mail scrivendo a [email protected]t   

L’Istituto invierà conferma della prenotazione.

Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina

Grazie!

///

Është historia e Anitës, një adoleshente me origjinë hungareze që i mbijetoi Auschwitz-it, e mirëpritur nga e vetmja e afërme e mbetur gjallë: Monika. Në shtëpinë e re, Anita e gjen veten përballë një realiteti të papritur: askush, madje as Eli, me të cilin do të zbulojë dashurinë, nuk dëshiron të kujtojë të kaluarën. Midis takimeve me personazhe të paharrueshëm dhe miqësisë prekëse me Davidin e ri, Anita shpejt e gjen veten të detyruar të marrë një vendim që do të kërkojë guxim të madh …

26, 27 dhe 28 Janar 2021, ora 18:00

Biblioteka e Institutit

Në mënyrë që të garantohet shikimi i filmit në siguri dhe në përputhje me masat parandaluese për përhapjen e Covid-19, janë planifikuar tre shfaqje, secila me vetëm 10 vende, për t’u rezervuar me e-mail duke shkruar në [email protected]   

Instituti do të dërgojë konfirmimin e rezervimit.

Mos harroni se mbajtja e maskës është e detyrueshme.

Ju faleminderit!

Share: