Home KRYESORE Lidhja me botën reale: Zbulesa është Realizuar!

Lidhja me botën reale: Zbulesa është Realizuar!

Mes rritjes së pasigurisë për të tashmen dhe të ardhmen e njerëzimit të shkaktuar nga pandemia, keqinformimi i COVID, përfshirë mungesën e besimit në fushën mjekësore dhe keqkuptimet në botën fetare, rriten shqetësimet e ndryshme në jetën e përditshme.

Në Shtetet e Bashkuara, thashethemet po qarkullojnë se vaksina COVID është “shenja e bishës”. Ky term biblik apokaliptik vjen nga Zbulesa 13 dhe zakonisht interpretohet si i lidhur me Satanain (Djallin) dhe më pas duke u larguar nga Zoti. Për më tepër, njerëzit pavarësisht nga prejardhja fetare shpesh hasin në pyetjen-a nënkupton COVID-19 “fundi i botës?”

Kisha Shincheonji e Jezusit, Tempulli i Tabernakullit të Dëshmisë, njoftoi se do të mbajë një raund të seminareve javore të titulluar, “Dëshmia mbi Profecitë dhe Përmbushja e Zbulesës, Besëlidhja e Re e Zotit” nga 18 tetor deri më 27 dhjetor.

Seminaret, të transmetuara drejtpërdrejt në YouTube, do të japin shpjegim të profecive të regjistruara nga çdo kapitull i Zbulesës bazuar në metodën 5W1H (kush, çfarë, kur, ku, pse, si). Ligjëruesit përfshijnë Kryetarin Lee Man-hee, i cili ka thënë se ai është një dëshmitar që pa dhe dëgjoi të gjitha ngjarjet e librit të përmbushura fizikisht në botën reale (Zbulesa 22:16).

Më parë, Seminari i Fjalës SCJ i mbajtur në gusht tërhoqi 1,700 pastorë dhe 28,000 njerëz në nivel global. “Numri i pjesëmarrësve në këtë kohë pasqyron interesin dhe përpjekjen e tyre për të kuptuar fjalët e Zbulesës në përputhje me fjalët e pjesës tjetër të librave të Biblës,” tha z. Kim Shin-chang, Drejtor i Përgjithshëm i Departamentit të Misionit Ndërkombëtar të Kisha Shincheonji.

Kisha Shincheonji shtoi gjithashtu se libri i Zbulesës është shkruar në shëmbëlltyra dhe nuk është shpjeguar përmes botës reale, por përkundrazi vetëm përmes mendimeve njerëzore dhe teorive spekulative jo biblike, të cilat kanë devijuar besimtarët dhe kanë nxitur çrregullime shoqërore. Kisha gjithashtu thekson se kuptimi i kuptimit të vërtetë të librit të Zbulesës është të shohësh se si profecitë e shprehura në shëmbëlltyra janë përmbushur fizikisht në botë sot sipas Biblës!

Share: