Home Approccio Italo Albanese ARRIVA LA SETTIMANA DELL’ITALIA 2023!

ARRIVA LA SETTIMANA DELL’ITALIA 2023!

Il 30 maggio, alle ore 12.00, l’Ambasciatore Fabrizio Bucci organizzerà una cerimonia di lancio della “Settimana dell’Italia”. 

Dopo il successo della prima edizione, dal 1° al 7 giugno 2023 la cultura italiana torna ad abbracciare l’Albania con più di 60 eventi ed iniziative. Musica, sport, cucina, scienza, opera, architettura e design saranno soltanto alcune delle eccellenze italiane protagoniste di un viaggio che percorrerà l’Albania da nord a sud. 

Un programma ricco di attività: degne di nota le celebrazioni della Festa della Repubblica, i Planet Funk, il Festival della Scienza, la giornata degli Arbereshe, il ritorno del Pizza Village, la maratona per l’autismo e il murale realizzato da Tellas per rappresentare l’amicizia tra Italia e Albania. Non mancheranno anche serate dedicate al teatro, all’opera e alla musica, con spettacoli in piazza dedicati a Verdi, il concerto del grande trombettista Paolo Fresu e l’esibizione in ricordo del genio Enio Morricone.  

Alla cerimonia di lancio saranno presenti anche la Ministra della Cultura, Elva Margariti, e il Sindaco i Tirana Erion Veliaj. 

Gradita la vostra conferma di partecipazione all’indirizzo e-mail: [email protected]

Vi aspettiamo!

Më datë 30 maj, ora 12.00, AmbasadoriFabrizio Bucci do të organizojë një ceremoni me rastin e përurimit të “Javës së Italisë”. 

Pas suksesit të edicionit të parë, prej datës 1 e deri më 7 qershor 2023, kultura italiane rikthehetnë Shqipëri me më shumë se 60 evente e nisma. Muzika, sporti, kuzhina, shkenca, opera, arkitektura dhe dizajni do të jenë vetëm disa ngavlerat italiane protagoniste të një udhëtimi që do të përshkojë Shqipërinë nga Veriu në Jug.

Një program i ngjeshur me veprimtari: vlejnë përt’u përmendur kremtimi i Festës së Republikës, grupi muzikor Planet Funk, Festivali i Shkencës, dita kushtuar Arbëreshëve, rikthimi i Pizza Village, maratona për autizmin si edhe vepramurale e realizuar nga Tellas si shprehje e miqësisë mes Italisë dhe Shqipërisë. Nuk do tëmungojnë as mbrëmjet kushtuar teatrit, operësdhe muzikës me shfaqje në sheshe dedikuarVerdit-t, koncerti i instrumentistit të njohur tëtrombës, Paolo Fresu dhe shfaqja në kujtim tëgjeniut Enio Morricone.  

Në ceremoninë e përurimit do të jenë tëpranishëm Ministrja e Kulturës, Elva Margariti dhe Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj. 

Jeni të lutur të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj nëadresën e-mail: [email protected]

Ju presim!

Share: