Home KRYESORE Grupi i BE-së bën thirrje për më shumë ndihmë për viktimat e...

Grupi i BE-së bën thirrje për më shumë ndihmë për viktimat e trafikimit

Nga Shpetim Zinxhiria

Grupi i Ekspertëve të Këshillit të Evropës mbi Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore thotë se nevojitet më shumë ndihmë për viktimat.

Dhjetë vjet pasi u fut një ligj kundër trafikimit, grupi thotë se viktimat ende nuk po marrin mbështetje adekuate mjekësore, sociale dhe ligjore.

Grupi i Ekspertëve të Veprimit kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore (GRETA) i Këshillit të Evropës, në raportin e saj të 8-të vjetor të përgjithshëm, theksoi nevojën që shtetet në të gjithë Evropën të ofrojnë një gamë të gjerë asistence për viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore.

Ai tha se ka “boshllëqe të vazhdueshme dhe serioze në mbrojtjen e të drejtave të viktimave të trafikimit” në vendet evropiane.

Raporti përcakton një seri kërkesash ligjore të përfshira në Konventën e Këshillit të Evropës kundër trafikimit, duke përfshirë dhënien e viktimave me strehim të përshtatshëm, trajtim mjekësor, asistencë psikologjike dhe mbështetje materiale, si dhe informata për të drejtat e tyre, ndihmë ligjore dhe ndihmë për riintegrim në shoqëria.

“Viktimat që arrijnë të çlirohen nga trafikantët e tyre përgjithësisht gjenden në një pozicion të pasigurisë dhe dobësisë së madhe, gjë që rrit rrezikun për shfrytëzim të mëtejshëm”, tha Presidenti i GRETA, Davor Derençinoviq. “Vendet anembanë Evropës kanë një detyrim ligjor për të ndihmuar viktimat e trafikimit të rindërtojnë jetën e tyre, pavarësisht se kush janë ata, prej nga vijnë apo nga ajo që u ka ndodhur.

Zbatimi ynë i monitorimit ka identifikuar shumë shembuj të praktikës së mirë, por për fat të keq akoma shumë punë për të bërë dhe shumë njerëz që i janë nënshtruar këtyre abuzimeve të tmerrshme ende nuk po marrin asistencën që kanë nevojë ose që kanë të drejtë për ta.

Dhjetë vjet pas hyrjes në fuqi të Konventës së Këshillit të Evropës mbi Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, puna monitoruese e GRETA tregon se ekzistojnë boshllëqe të vazhdueshme dhe serioze në mbrojtjen e të drejtave të viktimave të trafikimit dhe në veçanti disponueshmërinë masa të asistencës të përshtatura për nevojat e viktimave “, thuhet në përfundimet e raportit.

Share: