Home Approccio Italo Albanese “L’aquila e la piovra. Un poliziotto italiano in missione in Albania”🇮🇹🇦🇱

“L’aquila e la piovra. Un poliziotto italiano in missione in Albania”🇮🇹🇦🇱

🇦🇱Mbarova së lexuari edhe librin e tretë të ish oficerit të policisë anti mafias italiane, Gianni Palagonia.

Ky i treti edhe më interesant sepse me gjuhë romanteske tregon eksperiencën e tij profesionale me Interpol Albania dhe, atë njerëzore me shqiptarët e cila konludon në një martesë e familje të bukur italo shqiptare.

“L’ aquila e la piovra. Un poliziotto italiano in missione in Albania” – titullohet e tĂ« bĂ«n tĂ« kuptosh qĂ« Ă«shtĂ« interesant kur e di qĂ« autori Ă«shtĂ« “komisar katani” i vĂ«rtetĂ« dhe jo thjesht ai qĂ« ka interpretuar me mjeshtĂ«ri Michele Placido.🇦🇱

Shënim: Unë e lexova italisht, por shumë shpejt do e keni edhe në shqip nga Botimet Dritan me një përkthim elegant e shumë profesional të Ajsela Koka!

🇮🇹 Ho finito di leggere anche il terzo libro dell’ex poliziotto antimafia italiano, Gianni Palagonia.

Questo terzo libro è ancora più interessante perché in linguaggio romantico mostra la sua esperienza professionale con Interpol Albania e la sua esperienza umana con gli albanesi, che culmina in un bellissimo matrimonio italo-albanese.

“L’aquila e la piovra. Un poliziotto italiano in missione in Albania” – si intitola e fa capire che è interessante quando si sa che l’autore è un vero e proprio “commissario Cattani” e non solo quello che Michele Placido ha interpretato in modo eccelente.🇮🇹

Nota: Io in italiano lo letto, pero molto presto lo avrete anche in lingua albanese da Botimet Dritan tradotto con molto profesionalita’ da Ajsela Koka.

Share: