Home Approccio Italo Albanese L’ambasciatore Fabrizio Bucci ha firmato insieme al Ministro Manja e alla Ministra...

L’ambasciatore Fabrizio Bucci ha firmato insieme al Ministro Manja e alla Ministra Manastirliu, il Memorandum di cooperazione sull’educazione alle legalità nelle scuole albanesi.

🤝 Quest’intesa, che mira a stimolare il dialogo con gli studenti dei Licei albanesi riguardo ai valori della legalità e della lotta alla corruzione, promuovendo la loro consapevolezza e coscienza civica, rinnova l’accordo firmato 2 anni fa, che aveva dato via al progetto pilota di moduli formativi per gli studenti liceali finanziato dall’Ambasciata e coordinato da Avviso Pubblico, una rete di enti locali italiani impegnata nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tramite attività di formazione e sensibilizzazione.

🚀 Il grande successo di quel progetto pilota ha convinto le parti a riproporre l’iniziativa, coinvolgendo Avviso Pubblico e altri esperti in un programma ancora più ambizioso: una durata triennale e la partecipazione di 12 Licei – in cui si studia l’italiano come prima lingua straniera – in 6 città dell’Albania 🇦🇱 (Tirana, Scutari, Korca, Durazzo, Valona, Argirocastro).

🏛️ La costruzione di una società con principi sani e l’affermazione della legalità ⚖️ partono dalla responsabilità collettiva, dall’istruzione e dalla sensibilizzazione dei giovani, che rappresentano il futuro della società. #unitisipuò #scuola #legalità #anticorruzione


🇦🇱| 🇮🇹 Ambasadori Fabrizio Bucci nënshkroi sot, së bashku me Ministrin e Drejtësisë, Ulsi Manja, dhe Ministren e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, Memorandumin e Bashkëpunimit mbi edukimin për ligjshmërinë në shkollat ​​shqiptare.

🤝 Kjo marrëveshje, e cila synon të nxisë dialogun me gjimnazistët shqiptarë mbi vlerat e ligjshmërisë dhe luftës kundër korrupsionit, duke nxitur ndërgjegjen e tyre qytetare, rinovon marrëveshjen e nënshkruar 2 vite më parë e cila i dha jetë projektit pilot të moduleve didaktikë për nxënësit e shkollave të mesme, projekt i financuar nga Ambasada dhe i koordinuar nga Avviso Pubblico, një rrjet autoritetesh lokale italiane i angazhuar në promovimin e kulturës së ligjshmërisë dhe qytetarisë së përgjegjshme përmes trajnimeve dhe veprimtarive ndërgjegjësuese.

🚀 Suksesi i madh i atij projekti pilot i bindi palët të propozojnë sërish nismën, duke përfshirë Avviso Pubblico dhe ekspertë të tjerë në një program edhe më ambicioz: kohëzgjatje trevjeçare dhe pjesëmarrje e 12 shkollave të mesme – në të cilat italishtja mësohet si gjuhë e huaj e parë – në 6 qytete të Shqipërisë 🇦🇱 (Tiranë, Shkodër, Korçë, Durrës, Vlorë, Gjirokastër).

🏛️ Ndërtimi i një shoqërie me parime të shëndetshme dhe konfirmimi i ligjshmërisë ⚖️ nisin nga përgjegjësia kolektive, edukimi dhe ndërgjegjësimi i të rinjve të cilët përfaqësojnë të ardhmen e shoqërisë. #bashkëmundemi #shkollë #ligjshmëri #antikorrupsion

Ministria e Drejtesise
Ministria e Arsimit dhe Sportit
Gjimnazi “Ismail Qemali”, Tirane
Gjimnazi “Qemal Stafa” Faqja Zyrtare
Gjimnazi “Petro Nini Luarasi” – Tiranë
Gjimnazi “Asim Vokshi” – Tiranë
Gjimnazi Eqrem Çabej
Gjimnazi Myslym Keta
Shkolla 28 Nentori Shkoder
Shkolla Themistokli Germenji
Shkolla Naim Frasheri Durres
Shkolla Halim Xhelo
Shkolla Ali Demi

Share: