Home Approccio Italo Albanese “N𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒋𝒊𝒂 – 𝑴𝒂𝒍𝒍” con testi e voce di 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐯𝐚̀

“N𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒋𝒊𝒂 – 𝑴𝒂𝒍𝒍” con testi e voce di 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐯𝐚̀

L’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con QSPA (Centro degli Studi e Pubblicazioni per gli Arbëresh) è lieto di presentare la serata letteraria:

“𝑵𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒋𝒊𝒂 – 𝑴𝒂𝒍𝒍” con testi e voce di 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐯𝐚̀

Intervengono gli studiosi: Prof. Diana Kastrati, Dott. Jolanda Lila e Dott. Fabio M. Rocchi

𝑁𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑔𝑗𝑖𝑎 di Mario Calivà è un tentativo di cogliere la nostalgia degli arbëreshë che lasciarono la propria terra più di 500 anni fa. Una narrazione in cui l’essenza del sentimento si intreccia alla storia dell’intera umanità. Quello di Calivà è un tentativo riuscito: il testo diventa una protesi della memoria il cui obiettivo è quello di dipanare le vicende degli arbëreshë in mezzo al groviglio delle infinite storie umane.

La lettura del testo (in lingua albanese contemporanea) è accompagnata da una colonna sonora scelta dallo stesso autore.


𝟐𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕.𝟎𝟎
Europe House
Rruga Papa Gjon Pali II Tiranë
Ingresso libero / Hyrja e lirë


🇦🇱 Instituti Italian i Kulturës në bashkëpunim me @Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët ka kënaqësinë të prezantojë mbrëmjen letrare:

“𝑵𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒋𝒊𝒂 – 𝑴𝒂𝒍𝒍” me tekst dhe zë të 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐯𝐚̀

𝑁𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑔𝑗𝑖𝑎 e Mario Calivà, synon të paraqesë mallin e arbëreshëve të cilët lanë vendin e tyre më shumë se pesëqind vjet më pare. Një rrëfim në të cilin thelbi i ndjenjës, ndërthuret me historinë e mbarë njerëzimit. Përpjekja e Calivà-s është një përpjekje e suksesshme: teksti bëhet një protezë kujtese, objektivi i të cilit është të zbërthejë ngjarjet e arbëreshëve mes lëmshit të historive të pafundme njerëzore.

Leximi i tekstit (në shqipen bashkëkohore) shoqërohet me një kolonë zanore të zgjedhur nga vetë autori.

Share: