Home KRYESORE Aktivitet për REAL WORLD of PEACE, Maqedonia e Veriut e di përgjigjen

Aktivitet për REAL WORLD of PEACE, Maqedonia e Veriut e di përgjigjen

28 Janar, 2020 HWPL nje grup i HWPL (Kultura Qiellore, Paqja Botërore, Rivendosja e Dritës) për Edukimin e Paqes vizitoi në Maqedoninë Veriore, Shkollën Fillore “Abdyl Frasheri” ku se bashku me drejtorin e shkollës fillore moren pjese edhe 3 anëtarë të Keshilit Bashkiak.

Tema e këtij kampimi ishte “Pesë Tresures” (Pese thesare). Ky takim ishte një mundësi e mirë për të pranuar dhe shperndare rëndësinë e Paqes duke bërë 5 lloje të veprimtarive të paqes me nxenesit.

Qëllimi i HWPL është krijimi i një kulture paqeje që mund t’u lihet brezave të ardhshëm si trashëgimia e tyre më e madhe. Kjo mund të arrihet përmes edukimit të vazhdueshëm të paqes dhe programeve tranzitore të paqes.

Drejtori i shkollës “Abdyl Frasheri” në veçanti e kuptoi rëndësinë e Paqes dhe ai ndihmoi ne edukimin për paqen duke përkthyer materilet perkatese personalisht.

Kultura Qiellore, Paqja Botërore, Rivendosja e Dritës (HWPL), një organizatë ndërkombëtare e paqes me degë në 170 vende, u themelua për realizimin e paqes globale dhe ndërprerjen e luftës.

Gjithashtu, është një organizatë joqeveritare me një status të veçantë konsultativ brenda Këshillit Ekonomik dhe Social të OKB (ECOSOC), dhe shoqërohet me prezence ne Departamentin e OKB për Komunikime Globale (DGC) dhe Qeverinë Metropolitane të Seulit.

Me misionin për të arritur paqen globale përmes kulturës qiellore dhe për të rivendosur botën me dritë, HWPL po kryen lëvizjen e saj të paqes në të gjithë globin, duke punuar me partnerin e saj, Grupin Ndërkombëtar të Paqes për Gratë (IWPG) dhe organizatën e saj partnere, International Grupi i Rinisë për Paqe (IPYG).

Lëvizja e paqes e HWPL do të lërë për brezat e ardhshëm trashëgiminë më të madhe – jetën në vend të vdekjes dhe paqen e përhershme në vend të luftërave të pafund.

Ekipi HWPL do të bëjë këtë kamp paqeje në të gjithë Ballkanin.

Share: