Home Gjeo-Ekonomia Qeveria e Kosoves kerkohet te organizoje shoqate per minoritetin serb ne Kosove!

Qeveria e Kosoves kerkohet te organizoje shoqate per minoritetin serb ne Kosove!

Nga Muhamet Kelmendi

Jo Asociacion te Komunave me Shumice Serbe!

Kjo forme e organizimit te Asiciacionit eshte subjekt politiko-juridik dhe shteteror!

Mjaftojne kompetencatne komunaveve te bashkohen per te dalur pushteti shteteror!

Kosova eshte shtet unitar dy shkalles. Kushtetuteshmerisht eshte e ndaluar organizimi i ndonje subjekti te karakterit shteterot ne nivelit te trete te pushtetit.

Nuk lejohet me Kushtetuten e Kosoves Asociacion i Komunave ne Shumice Serbe. Vete ky emertim dhe rrethet e organizuara neper komuna, nese bashkohen me Asociacion, dergon te ndarja e Kosoves.

Kjo, edhe per faktin se kompetencat ekzekutive nga komunat serbe kalojne ne nje qender dhe keshtu shnderrohet Asociacioni ne Autonomi te gjere.

Me Kushtetuten e Kosoves percaktohet qe brenda organizimit te pushtetit dy shkalles ne Kosove nuk ka vend per ndonje organizim juridiko-territorial me karakter te pushtetit. Kushtetuta e Republikes se Kosoves nuk e lejon.

Kushtetutshmetisht ka mundesi qe brenda shtetit te Kosoves te organizohen shoqata jo qeveritare ( asociacione) te ndryshme.

Prandaj, Asociacion per minoritetin serb ne Kosove, si organizate jo qeveritare, pa lidhje me territor, eshte gje normale dhe kushtetuese.

Nderlidhja me teritor dhe me komb, kur Kosova eshte multinationale, nuk ka baze juridiko-kushtetuese.
Asociacionin si organizate jo qeveritare duhet qe Qeveria e Kosoves te organizon, pa e zhagitur ceshtjen.

Mbi kete mund te diskutohet ne Bruxel.
Per ate kerkohet statuti i shoqates dhe organet.
Tere puna e shoqates eshte jo qeveritare dhe ka karakter keshillues ne fushen e kultures, te gjuhes, te aresimit etj.

Pushteti ne Kosove ushtrohet nepermjet Qeverise dhe Kuvendit ne nivel qendror, si dhe komunave si organe te shkalles se pare.

Shoqatat regjistrohen prane organeve kompetente dhe pergjigjen para tyre per punen qe bejne.

Asnje aktivitet i shoqates nuk ka karakter shteteror.
Pushteti mbetet te organet e shtetit.

Share: