Home Approccio Italo Albanese Guida digitale alla scoperta delle bellezze italiane del patrimonio artistico, culturale e...

Guida digitale alla scoperta delle bellezze italiane del patrimonio artistico, culturale e tradizionale.

Campagna Italia2020Sicuramente

Italia2020Sicuramente është një projekt në rrjetet sociale që propozon të ofrojë një guidë digjitale për të zbuluar bukuritë italiane të trashëgimisë artistike, kulturore e tradicionale. Projekti është konceptuar për t’u ofruar mundësinë të “udhëtojnë me internet” e për të njohur Italinë, të gjithë atyre personave të cilëve u është dashur të heqin dorë nga pushimet për shkak të masave shtrënguese dhe protokolleve shëndetësore të ndërmarra për t’i bërë ballë emergjencës nga pandemia.

Emri i zgjedhur, Italia2020Sicuramente, përfaqëson një udhëtim “të sigurt” që, nëpërmjet digjitales, vë në dukje, rajon pas rajoni, disa nga karakteristikat e panumërta tipike të zonave dhe traditave lokale italiane me urimin që, pas të gjitha këshillave, kurioziteteve dhe shijeve që do të propozojmë, do të jetë e mundur të vizitohen personalisht!


Italia2020Sicuramente è un progetto social che propone di offrire una guida digitale alla scoperta delle bellezze italiane del patrimonio artistico, culturale e tradizionale. Il progetto è stato pensato per offrire la possibilità di “viaggiare con internet” e conoscere l’Italia, a tutte quelle persone che hanno dovuto rinunciare alle proprie vacanze a causa delle misure restrittive e dei protocolli sanitari adottati nel fronteggiare l’emergenza pandemica.

Il nome scelto, Italia2020Sicuramente, rappresenta il viaggio “in sicurezza” che attraverso il digitale evidenzia, regione per regione, alcune delle innumerevoli tipicità territoriali e delle tradizioni locali italiane con l’auspicio che, tra i tanti consigli, curiosità, luoghi e sapori che proporremo, sarà presto possibile viverli di persona!

Share: